Skip til primært indhold

OECD fremlægger regionale karakterbøger

På onsdag præsenterer OECD sin vurdering af den regionale vækstindsats i Midtjylland og Syddanmark. Det sker på en konference på Hotel Legoland i Billund. OECD konkluderer, at de regionale vækstfora spiller en nøglerolle for vækst i hele landet og står sig bedst ved at fokusere endnu skarpere på særlige regionale konkurrencefordele.

OECD har bedømt Region Midtjyllands og Syddanmarks præstationer på områderne innovation og erhvervsfremme.

- Konklusionen må være: En god præstation, der dog kræver yderligere indsats, hvis de to regioner skal blive blandt de bedste i den internationale klasse, siger Karen Maguire, Policy Advisor, Regional Development Policy Division, OECD.

De fine anmærkninger glæder naturligvis formanden for Vækstforum Midtjylland, Bent Hansen.

- I en tid, hvor mange borgere med rette spørger, hvor fremtidens nye job skal komme fra, er sådan en vurdering fra OECD et vigtigt værktøj, siger han.

Sammen med sin kollega Carl Holst, formand for Syddansk Vækstforum, er han vært for konferencen ”Regionale vækststrategier” i Billund onsdag den 5. september 2012. 

OECDs rapport nævner blandt andet, at der er potentiale i såkaldt smart specialisation, der bygger på en omfattende viden om de områder, som rummer særlige konkurrencefordele for regionens erhvervsliv. Herunder peger OECD på vigtigheden af at inddrage de globale muligheder i specialiseringsindsatsen.

Bent Hansen pointerer, at de to jyske vækstfora allerede på et tidligt tidspunkt valgte at fokusere deres indsatser. Syddanmark specialiserer sig eksempelvis i energieffektiviseringer, grøn offshore og velfærdsteknologi og Midtjylland i vind/biomasse samt fødevareinnovation.

- Vi er glade for OECDs blåstempling af den retning, vi har valgt, men vi lytter også, når OECD sætter fingeren på nogle punkter, hvor vi skal blive bedre, siger Bent Hansen.

Den rette arbejdskraft

Ifølge OEDCs rapport er de to regioner ligesom resten af landet tvunget til at forbedre produktiviteten. I forhold til andre lande udvikler den sig for langsomt, og det svækker vores konkurrenceevne.

Her omfatter løsningen med OECDs ord at ”udvikle og tiltrække de kompetencer, som regionen behøver, for at imødekomme nuværende og fremtidigmangel på arbejdskraft”.

OECD peger også på et større samarbejde mellem statslige og regionale aktører. Det glæder Carl Holst, formand for Syddansk Vækstforum.

- Nu skal vi lige høre og fordøje anbefalingerne, men det står klart, at OECD efterlyser et meget tættere samarbejde, og jeg håber, at de relevante ministerier vil tage imod opfordringen, siger han.

Carl Holst hæfter sig også ved, at OECD lægger op til at bruge de regionale kompetencer langt mere.

- Der står sort på hvidt, at regionerne og Vækstforum spiller en nøglerolle for vækstindsatsen. Vi kender de regionale styrker og svagheder og kan kortlægge erhvervslivets lokale udfordringer og ud fra det prioritere de regionale investeringer i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Det er godt at få international anerkendelse af det, siger han.

APPFWU01V