Skip til primært indhold

Ny grøn offshore-klynge skal styrke danske virksomheders førerposition

Den grønne offshore-industri er inde i en kraftig vækst. Danmark har været pioner på etableringen af havvindmølle-parker i de danske farvande i de seneste 20 år, og den grønne offshore-industri i Danmark har haft stor gavn af at være drivkraft på området og ser store muligheder i en internationalisering af forretningen. Flere virksomhedsnet-værk er derfor gået sammen i et fælles initiativ, der skal understøtte og udbygge den nuværende danske førerpositi-on inden for sektoren.

Missionen er at samle aktørerne i offshore værdikæden på grøn offshore i Danmark i et nyt nationalt klynge-initiativ. Bag initiativet står Offshore Center Danmark, Vindmølleindustrien og Region Syddanmark. Der er en række nye aktiviteter, men man samler også allerede eksisterende initiativer og organisationer i én slagkraftig enhed, der kan give den nye klynge optimal opbakning. Syddansk Vækstforum støtter initiativet med 18,6 mio. kr., og aktiviteterne går i gang med det samme.

- Det her eventyr er allerede meget stort i Region Syddanmark, specielt omkring Esbjerg Havn. Men vi ønsker at få hele landet med i det her - det er de udenlandske konkurrenter, vi skal ruste os imod, siger Carl Holst (V), der er formand for Syddansk Vækstforum.

Gennembrud for grøn offshore

Initiativet forankres i et fælles kontor på Esbjerg Havn. Offshore Center Danmark, der allerede i dag er det nationale innovationsnetværk, vil blive den organisation, hvor aktiviteterne samles - i Offshore Center Danmark Renewables.

- Vi har længe set behovet komme, og nu lykkes det at samle alle gode kræfter for at sikre et stort gennembrud for grøn offshore i Danmark, siger formand for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen.

Spændende ny samarbejdsplatform

Offshore Center Danmarks bestyrelse har derfor også besluttet at styrke bestyrelsen ved at udvide den med to nye medlemmer fra den grønne offshore, at etablere et Advisory Board og ansætte en ny direktør for den grønne klynge.

- Det er en ny og spændende samarbejdsplatform, hvor vi som organisationer samler vores klyngeaktiviteter inden for grøn offshore. Det ser jeg frem til, idet det er min overbevisning, at det vil give bedre resultater for virksomhederne, siger Jan Hylleberg, direktør i Vindmølleindustrien. 

Fakta

Det nye klynge-initiativ skal:

  • sikre virksomhedernes fortsatte konkurrencedygtighed i tiltagende global markedskonkurrence
  • skabe synlighed omkring den erfarings- og kompetenceopbygning, som de danske virksomheder har gennemgået som pionerer på området
  • håndtere den vækst, som industrien kommer til at opleve i de kommende år gennem smidige samarbejdsrelationer omkring udvikling, produktion og service samt finansiering
  • medvirke til udvikling og optimering af de værdikæder, der er i et havvindmøllepark-projekt; planlægning, etablering, service og vedligehold

Det skal bl.a. ske ved at udbygge og professionalisere den netværksdannelse, der allerede er, og kortlægge kompetencer og services hos medlemmerne af klyngen, etablere fælles salgs- og markedsføringsindsatser i Danmark og internationalt samt fortsætte arbejdet med EU-funding og konceptudvikling for nye kombinationer af produkter og services, der involverer flere virksomheder.

APPFWU02V