Skip til primært indhold

Øget regionalt samarbejde kan øge væksten

Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, inviterer til et øget samarbejde om de regionale styrkepositioner.

Der kan skabes langt flere nye arbejdspladser i flere af de brancher, som landets regioner de seneste år har udpeget som særlige indsatsområder.

Det drejer sig om vitale områder som blandt andet offshore, energieffektivisering, it-området og fødevareindustrien, hvor mange danske virksomheder har oplevet stor fremgang, også på eksportsiden. 

Tættere samarbejde

Men indsatsen bør styrkes endnu mere gennem et tættere samarbejde mellem i første omgang Region Syddanmark, Region Midt og Region Sjælland, og derfor inviterer Region Syddanmark nu til et øget samarbejde.

- Vi kan og bør fremme vækstindsatserne på tværs af regionsgrænserne, mener regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), der har taget initiativet til, at de tre regioner indleder et tættere samarbejde.

I en henvendelse til Bent Hansen (S), der er regionsrådsformand i Region Midt, og til Steen Bach Nielsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, påpeger Carl Holst, at den internationale samarbejdsorganisation OECD i sin seneste rapport om den regionale indsats for innovations- og erhvervsfremmeindsatsen netop anbefaler at styrke samarbejdet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Vækstfora har nøglerolle

OECD konkluderer i sine anbefalinger videre, at de regionale vækstfora spiller en nøglerolle for vækst i hele landet, og at der er gevinster at hente ved at fokusere skarpere på særlige regionale fordele.

- Derfor vil jeg på vegne af Syddansk Vækstforum foreslå, at vi indleder en dialog om, hvordan og på hvilke områder vi kan styrke samarbejdet. Vi har forskellige kompetencer og prioriteringer, men samarbejdet kan med fordel styrkes, så vores virksomheder i højere grad indgår i vækstindsatserne på tværs af regionsgrænserne – til gavn for virksomhederne selv, påpeger Carl Holst.

Udnytte kompetencer

I invitationen til Region Midt påpeger Carl Holst videre, at man i Region Syddanmark har en række kompetencer, som man gerne stiller til rådighed i samarbejdet. Det gælder bl.a. for området offshore og erhverv inden for energieffektiviseringer, f.eks. teknologier, viden og komponenter til intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer.

Men også Region Midt har en række kompetencer, hvor Carl Holst mener et tættere samarbejde kan gøre nytte for alle. Det gælder blandt andet områder som vindmølle-industrien, indenfor fødevare-industrien og på it-området.

Forskning og uddannelse

I henvendelsen til regionsrådsformand Steen Bach Nielsen fra Region Sjælland påpeger Carl Holst, at det er oplagt, at regionerne i højere grad stiller sine kompetencer til rådighed på tværs af regionsgrænserne, blandt andet for erhvervsklynger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Også det vil være til gavn for virksomhederne.

Yderligere oplysninger fåes hos:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, tlf. 4032 5210

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, tlf. 2920 1975

APPFWU01V