Skip til primært indhold

Region Syddanmark lancerer ny strategi på psykiatriområdet

I 2012 præsenterer Region Syddanmark en ny strategi på psykiatriområdet. Dermed vil regionen bidrage til den forbedring og udvikling af psykiatrien, som bl.a. Psykiatrifonden og Socialrådgiverforeningen efterlyser ovenpå regeringens udspil til reformer af førtidspension og fleksjobordning.

Efter regeringens reformudspil på eksempelvis førtidspension, er der kommet fokus på forholdene i psykiatrien. Mange, især unge på overførselsindkomster, kæmper med psykiske lidelser, og det er blandt andet dem, Region Syddanmarks nye strategi på psykiatriområdet skal komme til gode:
 
- Beskæftigelsesministerens førtidspensionsreform forudsætter en moderne og veludviklet psykiatri, der er klar til at yde et bidrag til at understøtte, at flest mulige bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet og opretholder størst mulig erhvervsevne. Vores nye strategi skal skabe mere helstøbte patientforløb, nedbringe ventelisterne og sikre, at vi i Region Syddanmark fortsat kan garantere udredning og behandling af børn, unge og voksne inden for de lovmæssige otte uger, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Allerede godt i gang

Region Syddanmark har siden kritikken af psykiatrien under valget i 2011 arbejdet på at forbedre forholdene. Den nye plan involverer nogle af de ekstra satspuljemidler, regeringen har sat af til at styrke psykiatrien:

- Vi har søgt om midler fra satspuljen til en række nye initiativer, der har fokus på, at psykiatrien kommer endnu tidligere på banen før problemer vokser sig store og at der skabes større helhed i indsatsen. Alt sammen gennem tættere samarbejde med kommunerne og praksis på psykiatriområdet. På den måde vil vi gøre vores for at hjælpe borgere på overførselsindkomster tilbage til livet på arbejdsmarkedet, siger Carl Holst.

Konkrete tiltag

De projekter, regionen håber at få midler til, involverer blandt andet en tidlig indsats i forhold til afklaring af psykiske lidelser hos unge, flere initiativer, der skal sikre tættere og hurtigere indsats over for personer med depressioner og en styrket indsats overfor psykiatriske patienter med eksempelvis misbrugsproblemer.

- Formålet er klart at sikre patienterne en bedre behandling med kortere sygdomsforløb og en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er både godt for den enkelte og deres pårørende, men også godt for samfundsøkonomien, forklarer Carl Holst.

Initiativerne er et led i regionens nye samlede strategi på området. Den vil blive præsenteret senere på året. Region Syddanmark har søgt om 26 mio. kr. i satspuljemidler til fem projekter, der skal løbe fra 2012-2015, og beløbet svarer til en årlig udvidelse af regionens psykiatribudget på 2 pct.

Et godt samarbejde

Regionen inviterer i den nærmeste fremtid samarbejdsparterne, de kommunale social- og sundhedsdirektører, til møde for at fortælle dem om ideerne bag den nye strategi på psykiatriområdet og de konkrete projekter, der arbejdes med.

Kontakt:

Regionrådsformand, Carl Holst (V) mobil 40 32 52 10
Konstitueret psykiatridirektør, Torben Kyed Larsen, mobil 29 20 10 21

APPFWU02V