Skip til primært indhold

OUH: Jobgaranti og økonomi tilbage på rette spor

Efter et turbulent år er OUH tilbage på rette vej. 1. januar 2012 blev jobgarantien genindført, og der er styr på budgetterne. Det giver både ansatte og ledelse på OUH bedre muligheder for at koncentrere sig endnu mere om behandling, udvikling og forskning.

Det var en svær, men nødvendig beslutning, da Odense Universitetshospital (OUH) i efteråret 2010 fremlagde spareplaner med både fyringer og lønreduceringer. Men da regnskabet for 2011 blev gjort op, viste det sig klart, at besparelserne havde båret frugt. Den økonomiske spareplan betød, at det forventede underskud i 2011 blev reduceret med omkring 100 mio. kroner.

Og nu, lidt over et år efter spareplanerne blev fremlagt, er der igen kommet styr på økonomien. OUH kom ud af 2011 med et samlet overskud på omkring 23 mio. kr., og selvom økonomien også skal køres stramt i 2012 med et skarpt øje på 2013 budgettet, er regionsrådsformand, Carl Holst (V) glad:

- Det er glædeligt, at OUH nu er tilbage på sporet. Igennem hele processen har medarbejderne på OUH udvist stor tålmodighed og tiltro til ledelsen, og det vil jeg gerne takke dem for. Nu er der ro på økonomien og jobgarantien er trådt i kraft igen. Fremadrettet vil personalet på OUH kunne fokusere på give borgerne en endnu bedre behandling.

Bedre behandling

Med de positive økonomiske resultater in mente vil OUH nu gå videre med tre konkrete tiltag i 2012. Det første er udviklingsplanen for 2011-2014. Et af de bærende elementer i planen er den Fælles Akutmodtagelse (FAM), der åbnede på OUH i januar 2012. Det er en udfordring at få FAM’en til at fungere. Afdelinger og personale er blevet fusioneret i helt nye rammer for at sikre den bedst mulige kvalitet i udredningen og behandlingen af de akutte patienter:

- Med én samlet indgang for alle akutte indlæggelser, har vores fokus været at skabe de mest optimale rammer for en bedre og hurtigere udredning og behandling. Med det brede patientgrundlag for FAM’en kan vi stille et eksperthold af speciallæger fra forskellige specialer, der står klar til at udrede og behandle akutte patienter 24 timer i døgnet, forklarer Carl Holst.

Fokus på forskning

I starten af 2012 præsenterede OUH en opdateret forskningsstrategi, der har fokus på at skabe internationale eliteforskningsmiljøer og oprette en række nye forskningsunderstøttede udviklingsfunktioner inden for de højt specialiserede funktioner.

Den forøgede forskning er det andet fokuspunkt i 2012. Forskningen skal tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, og med forskningsresultaterne kan OUH i fremtiden tilbyde nye og bedre behandlingsmetoder.

- I dag forskes der meget mere på sygehusene i Region Syddanmark end tidligere. Siden 2007 er antallet af forskningsansatte steget stærkt på regionens sygehuse, og vi er i tæt samarbejde med Syddansk Universitet for at udvide antallet af forskere og give dem de bedste muligheder, for at forske og skabe resultater, som kan markere sig både nationalt og internationalt. Vi har faktisk via den regionale ph.d. pulje støttet igangsættelsen af mere end 75 ph.d. studier på OUH siden 2009, siger Carl Holst.

Samarbejde på tværs af Storebælt

For det tredje begyndte Region Syddanmark og OUH for godt et år siden et samarbejde med Region Sjælland om specialiseret behandling af især hjertepatienter og patienter med lunge- og æggestokkekræft. Samarbejdet er gået rigtig godt. De nyeste tal viser, at hele 2.724 patienter fra Region Sjælland blev behandlet på OUH i 2011.

- En af de helt store gevinster ved samarbejdet med Region Sjælland er, at vi klart styrker den specialiserede behandling, vi kan tilbyde på OUH. Med aftalen med Region Sjælland øger vi befolkningsunderlaget for en række specialiserede funktioner og det skaber bedre faglige udviklingsmuligheder, som i sidste ende kommer patienterne i hele Region Syddanmark til gode, siger Carl Holst.

Kontakt:

Regionsrådsformand, Carl Holst (V) mobil 40 32 52 10
Sygehusdirektør, Jane Kraglund, mobil 28 99 32 40

APPFWU02V