Skip til primært indhold

Fælles indsats for velfærdsteknologi til gavn for Syddanmark

Region Syddanmark og Vejle Kommune går nu sammen om sætte yderligere skub i udviklingen af velfærdsteknologi i Syddanmark ved at undersøge mulighederne for at skabe et egentligt velfærdsteknologicenter i Vejle.

Region Syddanmark og Vejle Kommune ønsker at være i front, når det handler om at udvikle velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Derfor vil regionen sammen med Vejle Kommune udvikle Region Syddanmarks Kommunikationscenter i Vejle til et velfærdsteknologicenter med mulighed for etablering af udviklingslaboratorium og et showroom.
Kommunikationscentret hjælper borgere med syns-, tale-, høre- og mobilitetshandicap.

Omdrejningspunkt for velfærdsteknologi

Allerede i dag har Kommunikationscentret i Vejle et godt samarbejde med kommunerne i trekantområdet omkring rådgivning, vejledning, undervisning af ansatte i kommunerne og udlevering af hjælpemidler til kommunernes borgere.

Ved at gøre velfærdsteknologi til omdrejningspunkt vil Vejle Kommune, de øvrige kommuner i trekantsområdet og regionen få en fælles platform for den velfærdsteknologiske udvikling.
Den nye platform vil gøre det muligt for alle relevante aktører at byde ind og i fællesskab skabe udvikling på området.

- Jeg glæder mig over, at Vejle kommune vil være med til at udvikle Syddanmark til et omdrejningspunkt for udvikling af velfærdsteknologi. Det er ude i kommunerne hos den enkelte borger, behovet for velfærdsteknologi først bliver synligt. Borgerne er blandt de vigtigste bidragsydere til den velfærdsteknologiske udvikling, fordi de netop er eksperterne i at bruge de praktiske løsninger og kan påpege både fordele og ulemper, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Velfærdsteknologi har et kæmpe udviklingspotentiale. Som kommune er det for mig at se utroligt afgørende, at vi deltager i den udvikling gennem at inddrage vores borgere aktivt, så vi får en velfærdsteknologi, der rent faktisk skaber velfærd for den enkelte. Samtidig er der jo heller ingen tvivl om, at der ligger store muligheder for at skabe en erhvervsudvikling i Syddanmark på området, hvis vi udnytter den synergi, der findes, siger Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).

Samarbejde med erhvervsliv

Den nye struktur vil ikke bare gøre det muligt at skabe velfærdsteknologiske løsninger i tæt samarbejde med borgerne, pårørende og personale i institutioner og kommuner. Den åbner også for et langt tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner – for eksempel til den kommende sygeplejerskeuddannelse i Vejle midtby – og til erhvervsvirksomheder.

- Det er helt afgørende at erhvervslivet er med i udviklingen. Man kan forestille en slags udviklingslaboratorier, hvor nye produkter kan afprøves i et samspil mellem borgerne, personale og producenter – og hvor uddannelsesinstitutionerne også kan komme, så de studerende får adgang til den nyeste viden på området. Men tanken er også at lave egentlige showrooms, så borgerne kan komme ind fra gaden og opleve og afprøve de velfærdsteknologiske muligheder, siger Carl Holst.

Inddragelse af alle aktører

Inspirationen til at omdanne kommunikationscentret i Vejle til et velfærdteknologiske center er blandt andet hentet i Sydkorea, som medlemmer af Regionsrådet besøgte i november 2010. Sydkorea er blandt de lande i verden, der er længst fremme med udviklingen af velfærdsteknologi – en udvikling, der ikke kun er kommet den enkelte borger til gavn, men som også har skabt arbejdspladser. Et af nøgleordene i udviklingen har været inddragelse af alle aktører lige fra borger til producent.

- Vi har i vores region alle gode muligheder for at nytænke og udvikle velfærdsteknologi med afsæt i de gode erfaringer, der findes i Sydkorea. Med kommunerne og erhvervslivet som afgørende samarbejdspartnerne, skaber vi netop mulighed for at inddrage alle i udviklingen, siger Regionsrådsformand Carl Holst.

Der findes i alt fire kommunikationscenter i Syddanmark. Ud over regionens to centre i henholdsvis Vejle og Odense, driver Aabenraa og Esbjerg Kommuner hver et center. Alle centrene benyttes af de omkring liggende kommuner.
Region Syddanmark vil med initiativet i Vejle invitere alle de syddanske kommuner til at indgå i en dialog om udvikling af velfærdsteknologi og velfærdsteknologiske centre, der kan gøre Region Syddanmark og regionens kommuner førende i udviklingen og brugen af velfærdsteknologi til gavn for borgerne.

Kontakt:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil: 4032 5210
Borgmester i Vejle Arne Sigtenbjerggaard (V), telefon: 7681 1556

Fakta:

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks nye stabsfunktion, der samler regionens egne initiativer inden for sundhedsinnovation og understøtter udviklingen fra medarbejderens ide, forskning, til afprøvning og storskala implementering.

APPFWU01V