Skip til primært indhold

Statslige arbejdspladser i provinsen taget af bordet

Den tidligere regering kunne ikke leve op til sin egen regionalpolitik, der lagde op til flere statslige arbejdspladser i provinsen. Den nye regering har helt opgivet den og fjernet målsætningen fra sin regionalpolitiske redegørelse. Nu må de 116.049 statslige arbejdspladser i provinsen ikke lide under regeringens ønske om centraliseringer. Sådan lyder ønsket, når regionsrådsformand Carl Holst (V) ser redegørelsen efter i sømmene.

- Jeg frygter, at man ikke længere vil tage regionale hensyn i de igangværende effektiviseringer, der allerede har kostet arbejdspladser i Region Syddanmark. Det hensyn er nemlig også fjernet, siger Carl Holst.

Lånte fjer

Han hæfter sig ved, at redegørelsen blot konstaterer, at der i dag er flest statslige arbejdspladser i provinsen.
- Det er endda en konstatering, hvor man pynter sig med lånte fjer. For de 56 pct. af arbejdspladserne i provinsen er kun kommet ved at tælle blandt andet ansatte i folkekirken, politi og gymnasier med, siger Carl Holst.
- Det er altså arbejdspladser, der under alle omstændigheder skal ligge, hvor folk bor. Uden de arbejdspladser ligger hovedparten af de statslige arbejdspladser i Region Hovedstaden, siger han.

66 eller 56?

Regionsrådsformanden hæfter sig også ved, at ministeriet i redegørelsen kommer frem til, at 66 pct. af de statslige arbejdspladser ligger i provinsen, selvom bilagene til samme redegørelse kun nævner 56 pct. Under alle omstændigheder er tallet mindre end de 69 pct. af befolkningen, der bor i provinsen.

Hvad kommer først? Arbejdskraften eller jobbet?

Et argument imod at flytte statslige arbejdspladser til provinsen er, at det kan være svært at finde den nødvendige arbejdskraft i provinsen. Problemet med manglen på kvalificeret arbejdskraft arbejder Region Syddanmark allerede hårdt på at løse. Det er et kompliceret område, hvor man som arbejdsgiver må se i øjnene, at det ikke er nok at kunne tilbyde et enkeltstående job. Omgivelser og andre jobmuligheder til den ansatte og dennes familie skal også på plads.
- Ligesom med hønen og ægget kan jeg spørge: Hvad kommer først? Arbejdskraften eller jobbet? Er det virkelig en nødvendig forudsætning, at arbejdskraften allerede er til stede, før man flytter en statslig arbejdsplads til provinsen? Det er i hvert fald ikke nemmere for os at tiltrække de højtuddannede, når vi ikke kan tilbyde dem arbejde, siger regionsrådsformanden.

Billigere husleje

Carl Holst mener i øvrigt, at der kan være flere fordele ved en placering af statslige arbejdspladser i provinsen.
- Jeg er helt sikker på, at vi kan finde egnede lokaler til en husleje, der ligger langt under tilsvarende i hovedstaden, siger han.

APPFWU01V