Skip til primært indhold

Syddanskere foretrækker bilen

Når syddanskere skal transporteres, sker det i bil. Sådan er det i hvert fald for ni ud af ti husstande. Det viser en af de tre mobilitetsundersøgelser, Region Syddanmarks RUP-Udvalg i dag ser nærmere på. Udvalget står bag Den Regionale Udviklingsplan, der populært sagt skal gøre livet endnu bedre for syddanskere. Og denne gang er det mobilitet, der er gransket i de tre undersøgelser.

- Vi ved, at transportmønstre er vigtige i både det arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale liv. Derfor skal vi naturligvis have et overblik over det, siger RUP-udvalgets formand Lasse Krull (K)
Han forklarer, at mobilitet er noget, RUP-Udvalget følger tæt.
 - Når vi arbejder med infrastruktur og kollektiv trafik, er det for at give en bedre mobilitet. Derfor er det vigtigt, at vi kender udgangspunktet så præcist som muligt, siger han.

Intet alternativ til bilen

Undersøgelserne viser med stor tydelighed, at syddanskerne bruger bilen frem for offentlig transport. Som det ser ud nu, mener halvdelen af alle bilister i regionen, at de ikke har et realistisk alternativ til bilen.
 - Jeg kunne godt tænke mig at flytte flere over i offentlig transport. Tallene her kunne godt tyde på, at vi skal være mere fleksible og tilpasse den offentlige trafik de krav, vores arbejdsmarked stiller til de ansatte. En øget fleksibilitet må være et stort fokus for os, når vi skal skabe rammerne om fremtidens offentlige trafik i regionen, siger Lasse Krull (K).

Brugbart for mange

Sociolog Cathrine Borg fra Aalborg Universitet skal bruge undersøgelserne som en del af et tre-årigt projekt om mobilitet i Syddanmark, og hun mener, undersøgelserne giver et godt indblik i syddanskernes transportvaner. Det er et indblik, som også staten og kommuner kan bruge.
- Transport er helt centralt i mange samfundsforhold, og med analyserne kan vi se nogle tendenser, som kan bruges, siger Cathrine Borg.
- Hvis man ser på for eksempel centraliseringer eller skolelukninger, giver det god mening også at se på, hvordan befolkningen transporterer sig. Hvordan vil de tackle at skulle transportere sig længere?
Analysen viser tydeligt, at syddanskerne bruger bilen. Ni ud af ti syddanskere har en bil, og tre ud af fire syddanskere bruger bilen som primær transportkilde. Til gengæld er der forsvindende få, der bruger kollektiv transport som primær kilde. Til gengæld er der relativt mange på regionens uddannelser, der bruger offentlig transport.

FAKTA: Undersøgelsen er lavet på baggrund af Region Syddanmarks Borgerpanel. Det består af et repræsentativt panel på flere end 1.000 syddanskere over 15 år. 

Biler, Biler, Biler

Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Bilen findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af bilisterne mener ikke, at de har andre transportmuligheder i hverdagen. Den anden halvdel af bilisterne kunne vælge kollektiv transport, hvis de kunne få billigere og direkte kollektiv transport når som helst.

Den Daglige Rejse

Borgerne i Region Syddanmark rejser hver dag i gennemsnit 36 kilometer og i 53 minutter. De synes, at cirka tre kvarter vil være passende. De fleste synes dog også, at deres egen daglige rejsetid er meget passende. Ti procent synes, de bruger for megen tid på trafik. De rejser i gennemsnit en time og tre kvarter om dagen. Mænd rejser mere end kvinder, unge mere end ældre og højtuddannede mere end kortuddannede.

Hverdagens Puslespil

Arbejde er et helt dominerende rejsemål på en almindelig hverdag. Indkøb er lige så vigtigt og sker flere gange om ugen. Mænd har oftere arbejde som et vigtigt rejsemål end kvinder. Til gengæld er de fleste andre rejsemål i hverdagen, såsom indkøb, daginstitutioner, skoler og besøg hos venner og bekendte, vigtigt for en større andel kvinder end mænd.

APPFWU02V