Skip til primært indhold

OECD: Regioner har nøglerolle for væksten

Det er de regionale vækstfora, der om nogen kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Det skriver OECD i en rapport om indsatsen for at styrke innovation og vækst i Midtjylland og Syddanmark. Rapporten anviser også løsninger på en række udfordringer og nævner blandt andet, at staten i højere grad kan understøtte den regionale vækstindsats.

Efter godt et års arbejde med at gennemgå det midtjyske og det syddanske innovationssystem er OECD ikke i tvivl: De regionale vækstfora spiller en nøglerolle, når det gælder om at fremme innovation og konkurrenceevne – både på regionalt og på nationalt plan.

- Rapporten viser, at de regionale vækstfora spiller en vigtig rolle med at booste den regionale økonomi. De bidrager i høj grad til at prioritere regionale investeringer, hvilket er vigtigt i en situation, hvor det økonomiske råderum er begrænset, siger Karen Maguire fra Regional Development Policy Division i OECD’s hovedkvarter i Paris.

Hun tilføjer, at det effektive offentligt-private samarbejde i de danske regionale vækstfora er en model til efterfølgelse for andre regioner i OECD.

Bedre end staten

Regionerne er endda bedre rustet end staten til at udnytte synergien imellem innovation og løsning af samfundsmæssige udfordringer i bestræbelserne på at skabe vækst. Her kan staten så understøtte de regionale strategier med sin erhvervspolitik, hedder det i OECDs rapport.

Det gælder blandt andet i forhold til produktiviteten, som både i de to regioner og i Danmark som helhed er et smertensbarn, fordi den udvikler sig for langsomt sammenlignet med andre lande. Her er løsningen ifølge OECD at udnytte de regionale styrkepositioner og satse endnu hårdere på at sikre, at der er den arbejdskraft til rådighed, som virksomhederne efterspørger.

Fremtidigt arbejde

OECDs rapport er et review, en tilbundsgående undersøgelse, som Region Midtjylland og Region Syddanmark sammen bestilte i 2011. Resultaterne skal bruges til at sikre, at de to vækstfora i Midtjylland og Syddanmark bruger deres kræfter rigtigt i bestræbelserne på at understøtte vækst og innovation.

På rette spor

- I regionerne gør vi et stort arbejde ud af at kortlægge erhvervslivets udfordringer og finde de bedste løsninger, for når vi kender udfordringen kan vi arbejde på løsningerne. Set i det lys er det enormt positivt, at OECD støtter vores arbejde med at turde udvikle regionale styrkepositioner, siger Carl Holst, formand for Vækstforum i Region Syddanmark.

Han hæfter sig ved, at OECD også kommer med eksempler på, at samarbejdet på tværs af regioner kan blive bedre.

- Midtjylland har som eksempel styrker indenfor fødevarer, som syddanske virksomheder skal have gavn af og tilsvarende er Syddanmark stærke indenfor grøn off-shore, siger Carl Holst.

Han mener dog også, at rapporten først og fremmest anerkender det store arbejde i de regionale vækstfora.

- I både Region Midtjylland og Region Syddanmark har vi siden 2008 arbejdet målrettet med vores regionale styrker, og det betyder meget for os med en blåstempling fra så anerkendt en organisation som OECD. Jeg hæfter mig også ved, at OECD anbefaler staten at understøtte vores arbejde endnu mere, siger han.

Arbejdet lykkes

Koncerndirektør i Grundfos Lars Aagaard er som fungerende formand for Vækstforum Midtjylland med til at bane vejen for bedre regionale rammer for at drive virksomhed. Og han kan se, at det lykkes.

- Det så jeg i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for vindmøller i Vestjylland. Det er min overbevisning, at det vedvarende pres fra de regionale vækstfora var udslagsgivende for, at centeret blev etableret. Uden det havde produktudviklingsaktiviteterne i de vindmøllevirksomheder, der spiller så stor en rolle for vores to regioner, haft vanskelige kår, siger Lars Aagaard.

Han tilføjer, at vækstforaene gør en forskel for mange typer af virksomheder – også de små. Eksempelvis har en af finalisterne i DRs Væxtfaktor-konkurrence – Webstech i Tjele, som laver sensorteknologi til at overvåge landbrugsafgrøder – haft nytte af de regionale erhvervsfremmetilbud.

Vækst i provinsen

Lars Aagaard hæfter sig i øvrigt ved OECD-rapportens ord om en betydelig vækst uden for hovedstadsregionen.

- Der står sort på hvidt, at vækst ikke kun sker i storbyområder. De områder, der nu udgør Region Syddanmark og Region Midtjylland, har tilsammen bidraget mere til den økonomiske vækst i Danmark end hovedstadsregionen, siger Lars Aagaard.

Region Hovedstaden fik i 2009 gennemført et lignende review.

Her kan du hente den foreløbige version af rapporten. Den endelige version forventes klar senest til september.

FAKTA

Under arbejdet med undersøgelsen har medarbejdere fra OECD bl.a. været på to arbejdsbesøg i Region Midtjylland og Region Syddanmark. På det første besøg, der fandt sted i juni 2011, deltog også internationale erhvervsfremmeeksperter fra Storbritannien og Norge.
OECD-medarbejderne holdt møder med medlemmer af vækstforum og regionsråd, repræsentanter for både små og store virksomheder i de to regioner (med en hovedvægt på virksomheder inden for regionernes satsningsområder), erhvervsfremmeaktører, personer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt nationale, regionale og kommunale embedsmænd.

Reviewet blev drøftet af OECDs Territorial Development Policy Committee i Paris den 12. juni 2012, og blev efterfølgende godkendt den 15. juni 2012.

OECD-konference i september

Rapporten med OECDs vurderinger og anbefalinger præsenteres på en konference på Hotel Legoland i Billund den 5. september 2012.

APPFWU02V