Skip til primært indhold

Syddanskere flytter for at uddanne sig

Region Syddanmark er den region i Danmark med flest fraflyttere i forhold til tilflyttere. I hvert fald, hvis man ser på de unge, der går fra en ungdomsuddannelse til en bachelor. Til gengæld vender billedet, når de universitetsuddannede skal finde sig et job. I den situation er der nemlig flere, der flytter til Region Syddanmark, end der er fraflyttere.

Det viser en opgørelse fra Region Syddanmark, der som en del af Den Regionale Udviklingsplan har sammenlignet de danske regioner i analysen ”De danske regioner – forskelle og ligheder.”

Analysen følger gruppen af unge, der var i gang med en ungdomsuddannelse i 2007. Og ved at studere dem kan man se, hvornår de flytter mellem regionerne.

Næsten 1500 af de unge mennesker flyttede således fra Region Syddanmark for at tage sig en videregående uddannelse, mens tilflytningen bestod af godt 300. Dermed har regionen både den største fraflytning og den største forskel mellem til- og fraflytning.

Til Syddanmark efter job

Fraflytningen fortsætter gennem studielivet for syddanskere, men når de universitetsuddannede kandidater skal ud på arbejdsmarkedet, er udviklingen vendt. Region Syddanmark er sammen med de sjællandske regioner de eneste regioner med nettotilflytning af nyuddannede kandidater i perioden 2007-2009.

- Det er godt at se, at vi også kan tiltrække nyuddannede kandidater, men det er slet ikke nok. Erhvervslivet efterspørger højtuddannet arbejdskraft, og for regionen er det et særligt indsatsområde at skaffe den. Måske kan vi bruge nogle af de højtuddannede, der faktisk flytter hertil, til at blive klogere på, hvordan vi tiltrækker endnu flere, siger formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull (K).

Region Syddanmark har netop iværksat ny forening, work.live.stay. southern denmark, der gennem netværk og samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder i Syddanmark vil arbejde på at tiltrække højtuddannet arbejdskraft og opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke.

Skævt arbejdsmarked

Undersøgelsen viser da også, at Region Syddanmark står over for en enorm ubalance på arbejdsmarkedet.

I 2020 forventes der i Region Syddanmark et overskud på over 20.000 ufaglærte, mens arbejdskraft med videregående uddannelse ser ud til at blive en mangelvare.

- Vi kommer til at stå i en situation, hvor ufaglærte får sværere ved at finde et job. På samme tid får virksomheder i regionen sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere. Det er en kæmpe udfordring, og det er vel nok den største trussel mod vores vækst i de kommende ti år, siger Lasse Krull. (K).

I alle andre regioner end Region Hovedstaden vil der være et overskud af ufaglærte. I hovedstaden forventer man ikke at mangle højtuddannet arbejdskraft i 2020. Til gengæld forventes overskuddet af ufaglært arbejdskraft i Region Hovedstaden at være over 35.000 personer i 2020.

Fakta:

Analysen er lavet i et samarbejde mellem de fem regioner for at følge op på de regionale udviklingsplaner. Analysen viser, at regionerne på mange måder er forskellige, men samtidig er bundet tæt sammen. Det, der sker i den ene region, påvirker uundgåeligt de andre regioner, og mange udviklingstendenser er fælles.

APPFWU02V