Skip til primært indhold

Sundhedshus i Nordborg rykker nærmere

Lokalområdet tager del i overvejelserne om placeringen og har fremlagt forslag om alternative placeringer.

På tegnebordet ligger skitserne over renovering af det tidligere plejehjem i Nordborg. Med en kærlig håndkan de ældres tidligere hjem på Østerhaven forvandles til et 1300 kvm moderne og funktionelt sundhedshus i Nordborg.

Alternative placeringer

Styregruppen bag et sundhedshus i Nordborg holdt møde 6. januar i år, og her lagde erhvervsorganisationerne i Nordborg op til, at der også bør overvejes alternative placeringer af det sundhedshus, som Region Syddanmark og Sønderborg Kommune blev enige om at opføre for et halvt år siden.

- Det er glædeligt, at sundhedshuset i den grad optager lokalområdet og erhvervslivet. Det er et tegn på, at Nordborg hilser det velkomment, siger Jørgen Jørgensen (SF), der er formand for Sønderborg Kommunes Social- og sundhedsudvalg.

To konkrete områder

Erhvervsorganisationerne har udpeget to konkrete områder – en byggegrund på Luffes Plads samt et grønt område ved centerområdet ved Stationsvej – som mulige alternativer til placeringen af sundhedshuset. Alternativer, som styregruppen skal undersøge nærmere frem til 15. marts i år.

Der er dog enighed om, at Østerhaven er førstevalg, eftersom det er en eksisterende kommunal bygning, som vil kunne renoveres med hjælp fra regeringens pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Penge, som Region Syddanmark og Sønderborg Kommune i fællesskab blev tildelt sidste år.

Der bliver da ogsåarbejdet videre med kvalificering af Østerhaven-projektet sideløbende med, at de alternative placeringsmuligheder undersøges nærmere.

Rekrutteringskampagne i gang

Sundhedshuset i Nordborg vil rumme seks praktiserende læger, en jordemoderkonsultation og til kommunale tilbud inden for forebyggelse og rehabilitering (alkohol og misbrug) samt hjemmesygepleje.

De eksisterende praktiserende læger i Nordborg er blevet tilbudt at medvirke i projektet. Region Syddanmark har ligeledes en rekrutteringskampagne til området. I slutningen af januar skal et weekendarrangement gøre regionens yngre læger bekendt med Als og Sønderborg Kommune generelt.

- Vi har på nuværende tidspunkt allerede seks tilmeldinger til weekendarrangementet, hvor af de fem er tilmeldt med partner. Det er en indikation på, at det for det første vil være muligt at fådækket lægebehovet i det nye sundhedshus og for det andet at imødekomme en truende lægemangel, siger Bo Libergren (V), formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

Det tidligere plejehjem på Østerhaven er allerede taget i brug af en fysioterapipraksis, og det er også hensigten, at sundhedshuset kan rumme flere praktiserende sundhedstilbud. På den måde vil borgerne i Nordborg og omegn kunne blive tilbudt mange forskelligartede sundhedstilbud. 

Yderligere informationer:

Bo Libergren (V), formand for sundhedssamordningsudvalget, 
Jørgen Jørgensen, formand for Social- og sundhedsudvalget i Sønderborg kommune, tlf.: 2790 3706

Kontaktperson

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V