Skip til primært indhold

Regionen undersøger mulighed for at deltage i letbane ved Odense

Region Syddanmark undersøger muligheden for at medfinansiere en letbane i Odense, der bl.a. kan betjene Nyt OUH og Syddansk Universitet.

Aarhus er på vej med en. København ligeså. Og nu også Odense. En letbane, der kan erstatte eller supplere den øvrige kollektive trafik, lette noget af det øvrige trafikpres og garantere en høj grad af punktlighed overfor passagererne.

Odense Kommune er allerede så langt fremme med planerne om letbanen, at man forventer at gå i gang med anlægsarbejdet i slutningen af næste år. Regionsrådet har derfor mandag 30. januar 2012 besluttet at undersøge, om regionen kan indgå i selve projektet.

- Vi vil selv stå med et stort behov for hurtig og præcis kollektiv trafik til Nyt OUH og Syddansk Universitet både, hvad angår personalet, der skal tage sig af patienterne, og gode adgangsforhold for vores patienter, som måske ikke ejer en bil, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) og slår fast:
- Jeg bakker derfor fuldt op om Odense Kommunes projekt. Det er ganske enkelt en forudsætning for, at det nye universitetshospital kommer til at fungere.

Måske mulighed for OPP-projekt

Forholdene, der skal undersøges, er bl.a. et skøn over, hvor mange passagerer, der vil benytte sig af letbanen, og hvordan deres pendlerforhold i den forbindelse vil være, samt hvad banen vil betyde for erhvervsudviklingen. Herudover skal det retlige grundlag være på plads, ligesom letbanens betydning for den øvrige kollektive trafik herunder busruter skal belyses. I København vil den kommende letbane et langt stykke af vejen erstatte den nuværende bustrafik, mens den i Aarhus vil sammenbinde to privatbaner. 

- Vi er nødt til at have en letbane i Odense-området. Enhver, der har prøvet at sidde i morgentrafikken i Odense enten som bil- eller buspassager, ved, at det kræver en tålmodig sjæl at nå frem til sit bestemmelsessted. Og udsigten til mindre trafik og trængsel er umiddelbart ikke til at få øje på. Med en letbane kan passagerer transporteres frem på kort tid uanset de øvrige trafikforhold, siger Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Det hører også med til at opgaven at se på mulighederne for at opføre og drive letbanen som OPP (Offentligt Privat Partnerskab).

- Regeringspartierne har jo peget på, at privat finansiering kan være med til at sikre de højt prioriterede investeringer i en tid, hvor de offentlige finanser ikke rummer samme muligheder. Jeg forventer derfor, at staten melder sig på banen med sin del af finansieringen, siger Carl Holst.

Resultatet af arbejdet forventes at være klar til at blive fremlagt for regionsrådet ved budgetseminariet i dette forår.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil mobil 4032 5210
Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling, mobil 4074 4599
Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, 2920 1150

FAKTA:

En letbane er den moderne udgave af sporvognen. Den er billigere og lettere at anlægge end jernbane og metro, og den er hurtigere og mere miljøvenlig end busser.

Letbanen i Odense skal forsøge at knække den nedadgående kurve for den kollektive trafik. Banens første etape skal gå fra Tarup Center via Bolbro og Odense Banegård Center gennem midtbyen til Rosengårdscentret og Campus med de regionale mål forsker- og videnparken Cortex, Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetshospital frem til en Park and Ride ved motorvejen og videre til Hjallese Station.

Letbanen forventes at køre sin første tur i 2020 samtidig med, at Nyt Odense Universitetshospital åbner.

Letbaneprojektet forventes at løbe op i 1,8 milliarder kroner i anlægsomkostninger.

APPFWU02V