Skip til primært indhold

Region Syddanmark sprudler af åbenhed

Åbenhedsprisen blev for første gang delt i tre førstepladser. De prisvindende afdelinger har alle gået forrest i arbejdet for åbenhed, dialog og brugerinddragelse. Derfor blev prisen på 250.000 delt i tre lige store portioner.

En kvart million kroner. Det havde Region Syddanmark sat på højkant til den afdeling eller institution i regionen som er bedst til at inddrage patienter og borgere i deres arbejde.

Men regionen har lige nu så mange gode projekter, at dommerkomiteen besluttede sig for bryde traditionen ved Åbenhedsprisen og uddele tre førstepladser, der således hver især til overrakt en check på 83.333 kroner.

- Prisvinderne er alle nogle fremragende projekter, som lever op til vores vision om åbenhed, dialog og brugerinddragelse – på tre meget forskellige måder. Åbenhed er så vigtigt i enhver offentlig virksomhed, for vi er nødt til at have borgerne, patienterne og de pårørende med os, når vi løfter vores opgaver. Og det lever alle de tre projekter til fulde op til, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), der talte ved prisoverrækkelsen på Rødding Højskole den 31. januar.

Sygehuset i Esbjerg fik den ene af førstepladserne med projektet ”Den svære død” på hæmodialyseafdelingen. Her har afdelingen taget fat i tabuet omkring medpatienters død, og har blandt andet lavet en mindetavle, hvor medpatienter og personale får mulighed for at mindes de døde.

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding fik prisen for ”Medbehandlerkursus: Forældre er løsningen – ikke problemet” på afdelingen for spiseforstyrrelser. Her har afdelingen inddraget forældrene i behandlingen af spiseforstyrrede børn og unge og blandt andet tilbudt dem kurser i, hvordan man tackler sit barn og dets sygdom.

Gynækologisk afdeling D6 på Odense Universitetshospital fik prisen for projektet:

”Ekstensiv kirurgi til kvinder med æggestokkræft”. De har inspireret af USA udviklet en måde at operere kræft i æggestokken, så flere patienter overlever længere. Afdelingen har gjort meget ud af at fortælle om sine erfaringer, så operationsmetoden nu er blevet spredt over hele landet – igennem åbenhed over for både patienter og pressen.

18 ansøgninger til prisen

Priserne blev overrakt af repræsentanter for Region Syddanmarks tre brugerråd, kontaktforum for handicap, psykiatrisk dialogforum og sundhedsbrugerrådet. De tre repræsentanter sad med i dommerkomitéen sammen med hjerneforsker Peter Lund Madsen, chefredaktør på Fyns Amts Avis, Troels Myhlenberg, regionsrådsmedlem Pia Tørving (S) og regionsrådsformand Carl Holst (V).

De tre nominerede, som også blev vindere, blev udvalgt blandt 18 ansøgninger til prisen. Ansøgningerne som i øvrigt dækkede et bredt spektrum af regionens institutioner og afdelinger.

- Vi er glade for, at åbenhedsprisen er blevet naturlig for afdelingerne at tænke i og stræbe efter. Og de projekter, vi har givet prisen til i år viser også, at vi holder et højt niveau, det kan vi være stolte af, siger Carl Holst.

Prisen blev første gang uddelt i 2008 og bliver uddelt hvert år i januar med det mål at skabe opmærksomhed omkring og fejre de afdelinger og institutioner, der gør noget særligt for at være åbne overfor patienter og omverdenen.

Dommernes kommentarer til de tre projekter:

På hæmodialyseafdelingen på sygehuset i Esbjerg har afdelingen gjort op med det ellers tabubelagte emne, døden.

Dialysepatienter er ofte i lange og tidskrævende forløb. Derigennem kommer de til at kende både hinanden og personalet godt. Derfor rammer dødsfald også patienter og personale særligt hårdt.

- Med enkle virkemidler og en sober etik har åbnet for en meningsfuld dialog om tankerne i forbindelse med sygdom og død. På en inddragende og nyskabende måde er der blevet skabt plads til mindet om og sorgen over de døde i dagligdagen på afdelingen.

Projektet har med sit dobbelte fokus – nemlig både på patienter, der dør, og på overlevende og ansatte – haft en positiv, dobbelt effekt. Det er et godt eksempel på, at medarbejderne sammen med borgerne løser et problem ved hjælp af åbenhed og dialog.

 

- Børne- og ungdomspsykiatriens Spiseforstyrrelsesteam i Kolding har gennem medbehandlerkurser inddraget forældrene som en ressource i behandlingen og afstigmatiseringen af spiseforstyrrelser. Et velkvalificeret undervisningsmateriale giver – blandt andet ved hjælp af dyremetaforer – forældrene et nyt perspektiv og nye redskaber til at kunne møde og hjælpe barnet eller den unge.

Der er tale om et velgennemarbejdet projekt, som forstærker indsigten og indsatsen i forhold til spiseforstyrrelser. Det er tilmed en indsats for unge mennesker, der har et langt liv foran, og hvor der med en systematisk inddragelse af forældrene bliver skabt åbenhed og involvering i behandlingen af en tabuiseret sygdom.

 

Kræft i æggestokkene er en lumsk og aggressiv sygdom, der hvert år koster mange kvinder livet. Men ud fra viden om, at man i USA har indført en ny operationsteknik, som har øget overlevelsen fra 20 til 50 procent, har afdelingen indført den nye teknik.

Ved hjælp af samarbejde med patientforeningen Kvinder med kræft i underlivet, Sundhedsstyrelsen og en række medier er selve teknikken såvel som kendskabet til den nu udbredt til alle store hospitaler i Danmark.

- Projektet og holdet bag har udvist en utraditionel vilje til åbenhed og inddragelse, idet teknik, viden og resultater – uden skelen til gængs tilbageholdenhed eller jantelov – er blevet delt med omverdenen via forskellige kanaler. Det er et eksempel på et godt initiativ, der redder liv. Et initiativ, som på mange måder burde være en selvfølge, men som i praksis mere er undtagelsen end reglen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 4032 5210

APPFWU02V