Skip til primært indhold

20 mill. gør den gode ide til en god forretning

Syddansk Vækstforum klar med starthjælp til OPI-projekter

Det kan være svært at komme fra en god ide til en god forretning, og det gælder især små og mellemstore virksomheder. Nu er Syddansk Vækstforum imidlertid på vej med hjælp til at komme ud over startvanskelighederne. Hvis virksomheden samarbejder med en offentlig virksomhed i et såkaldt OPI- samarbejde, offentlig-privat innovation, kan den søge om hjælp fra en pulje på 20 mio. kr.

Der skal være tale om produkter, der er tæt på at blive sendt ud på markedet, men har brug for at blive afprøvet eller som mangler endelig dokumentation for effekt.
Formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), glæder sig til at se resultaterne af støtten.


- Det vil skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne, men det er lige så vigtigt, at projekterne vil øge kvaliteten af den offentlige service, siger han.

For at få del i puljen, skal projektet have både en privat og en offentlig partner, og produktet skal falde inden for vækstforums indsatsområder: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv.

Hjælp og vejledning

Kontakt: Thomas Clausen, Vækstforums sekretariat. Tlf. 76 63 19 51 og mail Thomas.Clausen@regionsyddanmark.dk

Fakta

Hvad kan der søges støtte til?

Man kan for eksempel få støtte til:

  • Tilpasning og afprøvning af udstyr/produkter/servicekoncepter for at undersøge brugeres behov og ønsker
  • Tilpasning og afprøvning/test/demonstration af udstyr/produkter/servicekoncepter eller lignende med for at udarbejde en grundig business case
  • Køb af ekstern konsulentbistand, til for eksempel at udarbejde en business case, som kan vise om der er et marked for et givent produkt eller service. Det kan også være hjælp til dokumentation af effekt i samarbejde med brugere

Hvem kan søge? 

OPI-projekter skal gennemføres af eksisterende eller nye partnerskaber bestående af mindst én privat virksomhed og mindst én offentlig part. Et partnerskab skal ledes af en privat virksomhed.

Rammer for støtten

Der kan ydes tilskud på mellem 400.000 kr. og 1,5 mio. kr. Projekter kan maksimalt være af et års varighed.

Hvordan søges der?

På vækstforums hjemmeside findes ansøgningsskema og –vejledning. 

Ansøgningsfristerne i 2012: 7. Februar - 14. maj - 9. august

APPFWU01V