Skip til primært indhold

Region Syddanmark forlænger én-måneds-garantien

Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget at forlænge behandlingsgarantien på én måned for syddanske patienter uanset lidelse indtil 31. marts 2013. Det sker selvom et nyt lovforslag fra regeringen fra årsskiftet forlænger behandlingsgarantien for patienter med mindre alvorlige sygdomme til to måneder.

I Region Syddanmark vil patienterne indtil den 1. april 2013 stadig blive undersøgt og behandlet på sygehuset indenfor den måned, som den nuværende behandlingsgaranti foreskriver. Det vil de, selvom regeringen i et nyt lovforslag lægger op til, at behandlingsgarantien fra årsskiftet for ikke-alvorlige sygdomme som f.eks. grå stær udvides fra én til to måneder.

Formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), glæder sig over regionsrådets beslutning.

- Den nye differentierede behandlingsgaranti er det første skridt mod regeringens nye udredningsgaranti. Da det kræver en del omstilling at indføre disse principper, har vi nu vedtaget at fortsætte med den nuværende model med en måneds garanti frem til 31. marts 2013. På den måde får de syddanske patienter tre måneder mere med maksimalt en måneds ventetid uanset sygdom, og regionen får tid til at forholde sig til, hvordan rammerne skal være for den nye behandlingsgaranti, siger Poul-Erik Svendsen.

Nye garantier

Den nye differerede behandlingsgaranti er resultatet af den aftale Danske Regioner har indgået med regeringen om nye udrednings- og behandlingsgarantier. De nye regler betyder, at patienter med alvorlige sygdomme har ret til behandling inden for en måned, hvorimod patienter med mindre alvorlige sygdomme får ret til behandling inden for to måneder.

- Personligt er jeg rigtig glad for, at vi på den måde kan tilbyde patienterne en differentieret ret til behandling. Modellen med differentierede rettigheder anvendte vi også i Region Syddanmark i forbindelse med lønkonflikten tilbage i 2008 og 2009. Og selvfølgelig vil patienterne fortsat have ret til almindelig eller udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan leve op til behandlingsgarantien, siger Poul Erik Svendsen.

Den 1. september 2013 træder regeringens nye udredningsgaranti så i kraft. Den betyder, at patienter ikke behøver forlade sygehuset, uden at have fået stillet en diagnose eller have fået afkræftet mistanken om en alvorlig sygdom. Hvis det viser sig fagligt umuligt at stille en diagnose i løbet af en måned, er sygehuset forpligtet til at lave en plan over det videre udredningsforløb.

Liste skal lægge linjen

I Region Syddanmark er arbejdet med at implementere de nye retningslinjer allerede godt i gang.

Udover tilrettelse af indkaldelsesbreve med de nye regler, skal Region Syddanmark også selv lægge linjen for, hvilke patienter, der skal behandles under betegnelsen: ikke-alvorlige lidelser.

- Det vigtigst er, at de patienter med størst behandlingsbehov kommer til først. I den forbindelse er vi i samarbejde med de øvrige regioner ved at udarbejde en liste med alvorlige sygdomme, der kræver udredning og behandling inden for henholdsvis én eller to måneder alt afhængig af sygdommens alvorlighed. På denne måde sikrer vi, at lægerne har noget at holde sig til i deres vurdering af patienterne, siger Poul-Erik Svendsen og tilføjer:

- Oversigten over alvorlige sygdomme vil også give patienterne et mere klart billede af deres rettigheder, og på den måde skaber vi også større tryghed hos borgerne, når de selv har viden om deres rettigheder, og dermed følge med i deres eget behandlingsforløb.

Yderligere oplysninger:

Formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125 

Kontaktperson

APPFWU02V