Skip til primært indhold

Flere senge til børne- og ungdomspsykiatrien i Odense

På regionsrådsmødet den 27. august godkendte regionsrådet, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense får 22 døgnpladser mod otte i dag. En tilbygning, der vil stå færdig i efteråret 2013, skal sikre plads til udvidelsen.

Region Syddanmark tager nu endnu et skridt i retning af at føre psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” ud i livet. Regionsrådet gav den 27. august tilsagn om, at der opføres en tilbygning til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Tilbygningen skal give rum til 22 døgnpladser. I dag har afdelingen otte pladser.

Udvidelsen skal sikre plads til børnesenge, som ifølge psykiatriplanen skal flyttes fra Kolding til Odense. Desuden skal der være plads til, at også 18-19-årige patienter kan behandles i den fynske børne- og ungdomspsykiatri. Samt til patienter med spiseforstyrrelser, der ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan skal samles i Odense og Aabenraa/Kolding.

Samlet set ændrer Region Syddanmark ikke på antallet af døgnpladser.

Regionsrådet besluttede i 2010, i forbindelse med en revision af psykiatriplanen, at der skal være tre børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit i regionen - i stedet for de fire, der er i dag. Indtil det nye sygehus i Aabenraa står klar i 2014, vil Kolding være det tredje sted med døgnafsnit.

- Med udvidelsen i Odense kommer vi i gang med den rokade. Manøvren vil gøre syddansk børne- og ungdomspsykiatri mere robust og give afdelingerne bedre mulighed for at udnytte personaleressourcer i vagt, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Pavillon opføres på under et år

For at få kabalen med nybyggeri og fordeling af døgnpladser til at gå op, skal udvidelsen af de fysiske rammer i Odense ske nu. Den kan ikke vente til Nyt OUH står klar omkring 2019.

De ekstra døgnpladser, forbedrede rammer for akutmodtagelse og ekstra kvadratmetre til øget ambulant aktivitet i forbindelse med ændringen af aldersgrænsen vil blive indrettet i en pavillon, som kan opføres på under et år.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense udvides med 1.200 kvadratmeter. Prisen for den nye tilbygning, der skal stå klar i september 2013, er 26 mio. kroner.

Fakta – børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Regionsrådet besluttede 25. oktober 2010 at justere psykiatriplanen. På det børne- og ungdomspsykiatriske område medførte justeringen, at

  • de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Kolding og Augustenborg skulle slås sammen hurtigt - og have samlet døgnfunktion i nybyggeriet i Aabenraa.
  • der skal være ambulante funktioner i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa.
  • ambulant kapacitet udvides med 30 pct. og at indsatsen harmoniseres.
  • der skal være 47 døgnpladser i alt.
  • der skal være akutfunktion i Odense og Esbjerg.
  • der skal være en aldersgrænse på 19+ i hele regionen.
  • 96-97pct. af patienterne behandles ambulant. 3-4 pct. (ca. 400 børn og unge på årsplan) behandles under indlæggelse.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29 63 00 36

APPFWU02V