Skip til primært indhold

Regionsrådet har tillid til handleplan

Efter knivoverfaldet på Psykiatrisk Afdeling Odense har psykiatrien på regionsrådsmødet 23. april fremlagt hændelsesforløbet og en plan, der skal forhindre lignende tilfælde i fremtiden.

16. marts 2012 var på alle måder en voldsom dag for psykiatrien i Region Syddanmark. En patient på Psykiatrisk Afdeling Odense overfaldt og stak tre medarbejdere med en kniv.

På regionsrådsmødet 23. april orienterede psykiatriledelsen regionsrådet om hændelsesforløbet, og hvilke initiativer, der nu er sat i gang for at forhindre en lignende situation i fremtiden.

- Vi har fået en fin og grundig orientering om det ulykkelige overfald i Odense. Vi følger nu op i på situationen i psykiatriudvalget. Episoden og den efterfølgende debat om psykiatrien giver anledning til, at vi sætter fokus på arbejdsmiljø og hvorvidt der er behov for justeringer i den psykiatriplan, som regionen har arbejdet udfra siden 2007, siger formanden for psykiatriudvalget Freddie Madsen (DF).

Fire initiativer

Psykiatriledelsen har i kølvandet på overfaldet fremlagt fire initiativer, hvoraf nogle allerede er gennemført.

Ledelsen har udsendt en ny fælles instruks for psykiatrisygehuset. Dette skete allerede 22. marts i forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet. Den nye instruks er udarbejdet af en gruppe bestående af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, er fælles for hele psykiatrien i regionen. Den præciserer detaljerne i de hidtidige retningslinjer.
 
Region Syddanmark har iværksat en analyse af episoden, som Region Syddanmarks Center for Kvalitet vil udarbejde. Den vil ligge klar indenfor de kommende uger, hvorefter konklusionerne vil blive gennemgået med Arbejdstilsynet. Regionen hjælper derudover de tre tilskadekomne så vidt det overhovedet er muligt, og medarbejderne på den ramte afdeling får tilbudt krisehjælp.
 I løbet af 2012 vil regionen lave et statustjek på psykiatriplanen, hvor der vil være mulighed for justeringer.
 
Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen har bedt psykiatrisygehuset om en samlet vurdering af alle sager i psykiatrien fra Arbejdstilsynet samt en fremadrettet opfølgningsplan. Denne plan bliver fremlagt og diskuteret på det førstkommende psykiatriudvalgsmøde.
Lige nu er afsnittet, hvor overfaldet skete indtil videre åbnet med lavere kapacitet end normalt.

Fakta:

Omkring klokken ti om morgen fredag 16. marts overfaldt en psykiatrisk patient på P302, Psykiatrisk Afdeling Odense en læge og to sygeplejersker med en kniv. De tilskadekomne medarbejdere blev alle indlagt på Odense Universitetshospital efter overfaldet. Overfaldsmanden overgav sig til politiet omkring klokken ni samme aften. Politiet har endnu ikke afklaret, hvordan patienten kom i besiddelse af kniven.

Arbejdstilsynet besøgte afdelingen efter overfaldet og i forlængelse af besøget, blev afdelingen pålagt at indskærpe og nedskrive instrukserne for, hvordan personalet visiterer patienter.

Yderligere information:

Freddie Madsen (DF), Formand for psykiatriudvalget, Region Syddanmark, mobil 5083 1579

Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, Region Syddanmark, mobil 2920 1020

APPFWU02V