Skip til primært indhold

Nyt samarbejde med Sydtrafik og Fynbus om patientbefordringen

Den 1. maj 2012 indgår Region Syddanmark i et nyt samarbejde med Sydtrafik og Fynbus om patientbefordringen, og samtidig indføres der et nyt booking- og telefonsystem.

Fremover vil Region Syddanmark samarbejde med de regionale trafikselskaber, Sydtrafik og Fynbus, om den siddende patientbefordring. De regionale trafikselskaber har gennemført udbud af kørselsopgaven til private vognmænd, som nu er klar til at køre patienter til og fra behandling.

Samtidig indføres et nyt bookingsystem på sygehusene og et fælles telefonnummer, så patienter nu får ét hovednummer, der kan anvendes, når der skal bestilles transport.

- Vi ser frem til at få gennemført den nye organisering af den siddende patientbefordring. Hovedformålet med omlægningen er at opnå mere konkurrence om patientkørslen og derved på længere sigt kunne realisere besparelser på et meget omkostningstungt område, siger Poul-Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Erfarne samarbejdspartnere

Selvom der er tale om nye aftaler med vognmændene, er der dog langt fra tale om en ny opgave for chauffører og trafikselskaber.

- Mange af de vognmænd, som vi laver aftale med, har allerede kørt patientbefordring for Region Syddanmark i flere år i de tidligere aftaler, så vi er godt klædt på til opgaven, fortæller direktør for FynBus, Carsten Hyldborg.

Direktør i Sydtrafik, Hans Chr. Bonde, supplerer:

- Trafikselskaberne har i en årrække varetaget handicapkørsler samt kørsler for nogle af kommunerne i Region Syddanmark, og det er i denne sammenhæng, at patienttransport nu skal indgå. Vi har sammen med FynBus valgt at implementere det bookingsystem, som allerede er kendt og afprøvet i tre andre regioner, og som Sydtrafik allerede anvender i den jyske del af Region Syddanmark.

Ét samlet system

Med det nye telefonnummer skal patienten fremover ringe til ét telefonnummer, som guider dem videre til det relevante kørselskontor/afdeling.

- Med det nye booking- og telefonsystem håber vi, at det bliver det mere overskueligt for patienterne at bestille patienttransport. Vi bestræber os på at få overgangen mellem de to systemer til at forløbe glat, men der kan selvfølgelig forekomme vanskeligheder, når medarbejdere såvel som patienter skal lære det nye system at kende, siger Poul-Erik Svendsen.

Gennem det fælles telefonnummer kan borgerne også få besvaret spørgsmål om de generelle regler for regionens siddende patientbefordring og reglerne for befordringsgodtgørelse samt komme i kontakt med trafikselskaberne, som styrer kørslerne. 

Patienter, der skal på sygehuset efter 1. maj 2012 og har brug for patienttransport, skal ringe på telefonnummer 7011 3111 for at bestille kørsel. Patienterne kan alternativt finde mere information på www.regionsyddanmark.dk/transport 

Yderligere informationer:

Poul-Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, 
Per Busk, direktør i sundhedsstaben i Region Syddanmark, mobil 2172 6687
Hans Christian Bonde, adm. direktør i Sydtrafik, mobil 4018 2491
Carsten Hyldborg, adm. direktør i FynBus, mobil 3067 1153

Kontaktperson

APPFWU01V