Skip til primært indhold

Sundhedsvæsenet skal blande sig mere

76 pct. af de 235 deltagere i lørdagens borgertopmøde i Middelfart stemte for, at sundhedsvæsenet må udarbejde handlingsplaner med patienterne om, hvordan de overholder lægens faglige råd. Det viser den sammentælling af de afgivne stemmer, der nu er blevet offentliggjort. Der blev også holdt borgertopmøde i de fire øvrige regioner, og af de i alt ca. 1.000 deltagere støttede 76,6 pct. synspunktet.

Borgertopmødet fandt sted i samtlige fem regioner lørdag 5. marts 2011. i Region Syddanmark blev det holdt i Middelfart. Foto: Jesper Balleby.

Borgertopmødet fandt sted i samtlige fem regioner lørdag 5. marts 2011. i Region Syddanmark blev det holdt i Middelfart. Foto: Jesper Balleby.

Mere brugerbetaling

De syddanske deltagere var også positive over for at anvende brugerbetaling i højere grad, end det er tilfældet i dag. 39 pct. af deltagerne mente, at der skulle være brugerbetaling på flere behandlinger end i dag. Tilsvarende var der 29 pct., der mente, at det nuværende niveau bør fastholdes.

Garanti skal ikke dække alt

Holdningen til ventetidsgarantien var mere markant. 60 pct. af deltagerne gav udtryk for, at det kun skal være nogle lidelser og behandlinger, der skal være dækket af en ventetidsgaranti. 20 pct. af deltagerne mente, at man skal fastholde det nuværende niveau, hvor alle lidelser er dækket af ventetidsgaranti.

APPFWU01V