Skip til primært indhold

Syddanske patienter er tilfredse

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse af kvaliteten på sygehusene set med patienternes øjne. Undersøgelsen, der offentliggøres i dag, er gennemført i sin nuværende form for anden gang.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

  • 93 procent af de indlagte syddanske patienter er positive, når det gælder det samlede indtryk af deres indlæggelse
  • 97 procent af de ambulante syddanske patienter er positive omkring deres samlede indtryk af deres ambulatoriebesøg.

- Samlet set er det en flot karakter vi får af vore patienter. Og den er også væsentlig bedre end den karakter vi fik i 2009. Det er vi selvfølgelig rigtigt glade for. Det viser, at personalet på vore sygehuse gør et rigtigt godt stykke arbejde, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Når det så er sagt, peger undersøgelsen på, at vi i Region Syddanmark både i den forrige og i denne undersøgelse har færre patienter, der giver os topkarakterer sammenlignet med nogle af landets øvrige regioner.

Oplever ikke unødig ventetid

Patienterne i Region Syddanmark er særligt positive, når det handler om ventetid på sygehusene. De indlagte patienter oplever ikke ventetid, der forlænger opholdet, mens ambulante patienter er særligt tilfredse med ventetiden fra de møder i ambulatoriet til de bliver kaldt ind. På disse nævnte områder ligger Region Syddanmark samlet set over landsgennemsnittet.

Undersøgelsen peger også på, at Region Syddanmarks patienter er særdeles godt tilfredse med at have en kontaktperson under indlæggelsen – en læge eller en sygeplejerske, der har et særligt ansvar for patientens forløb.

Regionens sygehuse har dog en særlig udfordring i forhold til at få informeret patienterne om, at de rent faktisk har fået tildelt en kontaktperson. Håndtering af situationer, hvor patienten oplever fejl, er også et område, der skal arbejdes videre med.

Undersøgelsen gennemføres hvert år

Nu vil afdelingerne på regionens sygehuse tage fat i de konkrete resultater af undersøgelsen og arbejde videre med at sikre og udvikle behandlingen og plejen. Dette skal medvirke til, at patienterne også i fremtiden vil opleve et tilfredsstillende og sammenhængende forløb på Region Syddanmarks sygehuse.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser gennemføres hvert år. Den aktuelle undersøgelse er baseret på spørgeskema-svar fra patienter, der har været indlagt på syddanske sygehuse fra midt i august til sidst i oktober 2010 eller har besøgt et ambulatorium fra slutningen af august til slutningen af september 2010.

I alt er 16.324 indlagte patienter blevet spurgt og af dem har 59,9 procent svaret.
43.232 ambulante patienter er blevet spurgt – af dem har 61,1 procent svaret.
De indlagte patienter har i undersøgelsen svaret på 35 forskellige spørgsmål og de ambulante har svaret på 38 spørgsmål.

APPFWU02V