Skip til primært indhold

Borgerne høres om Faaborg Sygehus

I løbet af 2011 flytter de sidste sundhedsfunktioner fra Faaborg Sygehus, og dermed åbnes der op for nye anvendelsesmuligheder i sygehusets bygninger. Region Syddanmark vil gerne have alle idéer i spil, og derfor inviterer regionen nu alle borgere til at bidrage med deres forslag.

Faaborg Sygehus, som fra 2012 skal anvendes til andre formål.

Faaborg Sygehus, som fra 2012 skal anvendes til andre formål.

Boliger eller campus?

Det er hjemmesiden www.lysivinduerne.dk, der fremover skal gælde som idébank. Her kan alle interesserede skrive deres mening direkte til regionen og deltage i debatten om, hvorvidt sygehuset skal omdannes til boliger, iværksætterhus, campus eller noget helt fjerde.

- Vi håber at kunne sælge sygehuset til en idé eller et projekt, som sikrer udvikling - og skaber lys i vinduerne fremover. Det vil vi gerne have faaborgensernes forslag til, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Nye arbejdspladser

Hjemmesiden bliver senere fulgt op af en workshop, hvor lokale aktører skal være med til at finde ud af, hvordan man fortsat sikrer aktivitet og beskæftigelse i området. Samtidig er der nedsat tre administrative arbejdsgrupper, som – i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer – analyserer mulighederne for at anvende bygningerne til uddannelser, boliger eller erhverv. Analyserne forventes færdige efter sommerferien. 

Regionens hovedprioritet med processen er at erstatte de arbejdspladser, der forsvinder med sygehusets lukning. Derudover håber man at skabe luft i økonomien til nybyggerier.

Kommunen bakker op

Faaborg-Midtfyn Kommune bakker op om forløbet.

- For os handler det om at skabe nye arbejdspladser og udvikling i kommunen. Derfor opfordrer jeg alle til at bidrage med gode idéer, siger borgmester Hans Jørgensen (A).

APPFWU02V