Skip til primært indhold

250.000 kr. til åbenhed

Så er det tid igen: Nu kan medarbejdere på Region Syddanmarks sygehuse, tilbud, afdelinger og institutioner indstille sig selv eller andre til Åbenhedsprisen 2011. Arbejdspladser, der er gode til at praktisere de tre begreber åbenhed, dialog og inddragelse, kan komme i betragtning til Åbenhedsprisen.

Hvem indstiller?

Afdelinger, botilbud, sygehuse og institutioner kan vælge selv at søge om prisen eller de kan indstille andre i regionen, som gør en god indsats. Patienter, brugere, pårørende og andre borgere har også mulighed for at komme med forslag til, hvem der skal have prisen.

250.000 kr. på højkant

Åbenhed, dialog og borgerinddragelse er grundlæggende værdier i regionsrådet. Og for at tydeliggøre, at de folkevalgte sætter pris på værdierne, har regionsrådet indstiftet Åbenhedsprisen. Der er mulighed for at modtage op til 250.000 kr.

Opfordring om at søge

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og regionsrådsmedlem Pia Tørving (S) er begge en del af den dommerkomite, der skal være med til at finde årets Åbenhedsprisvinder:

- Åbenhed, dialog og inddragelse er grundpillerne i Region Syddanmarks arbejde, og vi vil gerne belønne de arbejdspladser, der allerede praktiserer værdierne. Åbenhedsprisen kan være med til at sætte fokus på dem, der er gode til at lytte til deres omgivelser - og deres ideer kan brede sig til andre. Min opfordring er, at man selv skal søge eller indstille andre til prisen, hvis man kender nogen, der gør en forskel, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Pia Tørving ser også frem til at tage del i dommerkomiteen:

- Det bliver spændende at læse indstillingerne i gennem. Det er vigtigt, at vi roser og anerkender dem, der gør det godt; at vi holder fokus på de gode ting. Det er på baggrund af de gode eksempler, at vi udvikler os og bliver bedre til det, vi går rundt og gør, siger Pia Tørving. 

Dommerkomite træffer afgørelsen

En dommerkomite, sammensat af repræsentanter fra bl.a. patientforeninger, regionsrådet og pressen skal beslutte, hvem der skal have prisen. De afgør også, om alle pengene skal gå til 1. prisen, eller om de skal deles mellem 1., 2. og 3. pladsen.

HjerneMadsen er med

Med i dommerkomiteen i år er blandt andet læge, dr.med. Peter Lund Madsen, chefredaktør på Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg, regionsrådsformand Carl Holst (V) og regionsrådsmedlem Pia Tørving (S).

Det er fjerde gang, Åbenhedsprisen uddeles. Ansøgningsfristen er 14. oktober 2011.

De har tidligere vundet Åbenhedsprisen

2010: Organkirurgisk Afdeling fra Sygehus Lillebælt i Kolding. Vandt førsteprisen på baggrund af en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, hvor de målrettet brugte patienternes svar som grundlag for at løse problemer.

2009: Hæmodialyseafdelingen på Sygehus Lillebælt, Fredericia for deres åbenhed om nyresygdom.

2008: Specialinstitutionen Kastaniely ved Fåborg. Kastaniely vandt prisen for sit arbejde med at skabe åbenhed, indsigt og forståelse mellem institution og lokalsamfund. 

APPFWU01V