Skip til primært indhold

Nytårskur med lys forude

Traditionen tro havde Region Syddanmark inviteret til nytårskur på Koldinghus og samarbejdspartnere, politikere, medarbejdere og presse mødte talstærkt frem onsdag 5. januar 2011 for at hilse på, takke for året der gik og bruge lidt tid på at tænke fremad.

Nytårskur på Koldinghus, onsdag 5. januar 2011. Fotos: Jørgen Diswal

Nytårskur på Koldinghus, onsdag 5. januar 2011. Fotos: Jørgen Diswal

En lys eller mørk fremtid?

Regionsrådsformand Carl Holst (V) brugte i sin tale to billeder for at vise, hvad vej det kan gå fremover – et lyst og et mørkt. Det mørke perspektiv viser en udkantsregion, som er sat af og sat udenfor spillet. Regionsrådsformandens pointe var, at det billede skal vi gøre alt for, ikke bliver virkelighed. Og det er noget, vi alle samlet skal arbejde for:

Region Centrum

- Nok er vi Region Syddanmark af navn – men jeg mener faktisk, at vi kan blive Region Centrum af gavn. Vi må stå sammen her i regionen, og vi skal turde holde fast i vores satsninger. Vi skal turde stræbe efter en lys fremtid, for når samarbejde lykkes, giver det tiltro til fremtiden, sagde Carl Holst.

Der var opfordringer og udfordringer i luften og der var ros og opbakning til samarbejdspartnere og medarbejdere for indsatsen i det forgangne år. Bagefter blev gamle forbindelser plejet og nye skabt. 

Vi må stå sammen her i regionen, og vi skal turde holde fast i vores  satsninger. Vi skal turde stræbe efter en lys fremtid, for når sam- arbejde lykkes, giver det tiltro til fremtiden, sagde Carl Holst.

Vi må stå sammen her i regionen, og vi skal turde holde fast i vores satsninger. Vi skal turde stræbe efter en lys fremtid, for når sam- arbejde lykkes, giver det tiltro til fremtiden, sagde Carl Holst.

Muligheder og udfordringer i 2011  

Grethe Adamsen Dahl, direktør i Isoleringsgruppen, Odense:

- Det tegner lysere for 2011, mener jeg. Vores egen virksomhed, som primært beskæftiger sig med isoleringsopgaver, har ikke været hårdt ramt af krisen, men vi kan også så småt begynde at spore en optimisme i erhvervslivet som helhed. I morges blev det nævnt i radioen, at de fynske virksomheder har været mindre ramt af konkurser i 2010, end tilfældet var på landsplan. Det mener jeg bl.a. er takket være indsatsen fra regionen og det syddanske Vækstforum, som virkelig har haft fokus på iværksætteri og været gode til at hjælpe under krisen.

- Byggebranchen er gået naturligt i stå lige nu på grund af den hårde vinter, men vi skal have sat gang i branchen igen, og her håber jeg bl.a. , at regionens Vækstpakke på 1 mia. kr. kan hjælpe, hvis den hurtigt sættes i gang. Et godt samarbejde mellem det offentlige, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne er alfa og omega. Det vil også sikre, at vi får flere unge i gang med en uddannelse.  
Set fra vores egen virksomheds perspektiv, så har vi store forhåbninger om at regionen også kan være med til at sætte mere gang i energisektoren. Co2 besparelser og varme reduceringer er noget, vi skal have stor fokus på  - også i 2011.

Grethe Adamsen Dahl og Carl Holst

Grethe Adamsen Dahl og Carl Holst

Regionsrådsformand Carl Holst (V):

- Der er mange udfordringer i 2011, som vi skal gribe fat i og have løst. Vi skal sikre en fortsat høj velfærd i Danmark og finde nogle løsninger, der viser, hvordan vi kan bruge vore menneskelige ressourcer bedre. Også i det nye år vil vi komme til at høre en del til ordet velfærdsteknologi - service eller teknologi, der kan hjælpe medarbejdere og brugere indenfor social- og sundhedsområdet. I det nye år vil vi fortsætte sygehusbyggerierne og vi skal aldrig stoppe med at tænke nyt, men fortsat finde fleksible og innovative løsninger. 

- Vi skal sørge for, at udviklingen ikke kører udenom Region Syddanmark, såvel den globale som den nationale udvikling. Vi skal sikre erhvervslivet gode betingelser, vi skal have det offentlige og det private til at spille sammen, vi skal sørge for, at de unge får en uddannelse, og vi skal fortsat arbejde for at udbygge vores infrastruktur: For Region Syddanmark skal være en region i centrum, og ikke en udkantsregion, som alle kører forbi eller udenom.

- Udfordringer er der mange af, og der er også mange muligheder, hvis bare vi ser dem som muligheder og forstår at takle dem rigtigt. Vi er allerede godt i gang og sammen med regionsrådet, kommuner, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere vil jeg fortsat arbejde for, at vi når vores fem mål: Flere arbejdspladser, gode vilkår for iværksættere, flere syddanskere på arbejdsmarkedet, mindre CO2 udledning og en højere levetid blandt syddanskerne. 

Helle Andersen og Henry Dyrlund arbejder begge på DTC i Vejle:

Helle Andersen og Henry Dyrlund

Helle Andersen og Henry Dyrlund

- Vi tror på, at 2011 bliver året, hvor vi aflyser krisen. Vi gider den ikke mere, der er lys forude. Vi tror også på et varmt og stort samarbejde mellem erhvervsliv og region, indenfor for eksempel erhvervspolitik, iværksætteri og uddannelse. Vi kan hjælpe hinanden.

Helle Leth

Helle Leth

Helle Leth Laursen, Dansk Røde Kors Bo- og Dagscenter:

- Det bliver et spændende år med mange udfordringer. I Bo- og Dagscentret er vi blevet opdelt i flere grupper – og det skal vi til at have helt op at køre. I forhold til samarbejde med regionen, så hjælper den os altid, blandt andet i forhold til renovering af vore bygninger.  

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

 

 

 

 

APPFWU02V