Skip til primært indhold

Hovedudvalg har gennemgået planer for OUH

Hovedudvalget i Region Syddanmark har torsdag eftermiddag haft møde om den spareplan, som ledelsen på OUH introducerede tidligere på ugen. En spareplan, hvor jobgarantien for medarbejderne på OUH suspenderes.

Der er i Hovedudvalget enighed om, at det er beklageligt, at den økonomiske situation på OUH kræver, at jobgarantien må suspenderes. Men hovedudvalget er enig i, at det er meget vigtigt, at OUH opnår budgetoverholdelse. Kun det kan sikre medarbejderne på OUH trygge rammer at arbejde i på sigt.

Medarbejderne beklager, at der ikke tidligere er iværksat tilstrækkelige initiativer, så situationen kunne være undgået.

Ledelsen påtager sig ansvaret for problemet og samtidig ansvaret for at løse det.

Der er derudover enighed om, at det er nødvendigt at suspendere jobgarantien, når budgetterne ikke kan holdes.

For de medarbejdere der lige nu er placeret i OUH’s omplaceringspulje, opfordrer Hovedudvalget til, at der igangsættes en individuel proces. Processen skal ske under respekt for de aftaler, der er i relation til denne ordning. Den konkrete tilrettelæggelse af denne proces aftales i Fælles MED-udvalget på OUH.

Medarbejderne i Region Syddanmarks Hovedudvalg opfordrer til, at processen iværksættes nu, - men at der ikke iværksættes opsigelser før juni 2011. Ledelsen vurderer, at det er nødvendigt at starte processen nu og som beskrevet.

Der er i Hovedudvalget fuld enighed om, at processen skal forløbe ordentligt i henhold til regionens værdier og med stort fokus på arbejdsmiljøet.

APPFWU02V