Skip til primært indhold

Regionen inviterer til borgermøde om nye graveområder

Udvalget for Regional Udvikling har behandlet to tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, der skal sikre, at der er råstoffer til de kommende års byggerier på Fyn.

- Jeg er glad for, at de to tillæg til råstofplanen formentlig snart kan vedtages endeligt. Nu er vi sikre på, at der er råstoffer nok til de spændende byggerier, der skal i gang på Fyn de kommende år – f.eks. det nye universitetshospital i Odense, siger Lasse Krull (C), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

De to tillæg giver tilladelse til at grave efter råstoffer ved Stenløse i Odense Kommune og ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Mange indvendinger

Tillæggene har været i høring i otte uger i foråret 2011. Det gav anledning til en del indvendinger fra de to kommuner og fra borgere, der f.eks. var bekymret for nærheden til en ny udstykning i Stenløse og tung trafik på små veje.

- Vi har lyttet til de bekymringer, der har været, og det er lykkedes at finde løsninger takket være et godt samarbejde med kommunerne og lodsejerne, siger Lasse Krull.

Borgermøde på Skt. Klemens Skole

Når regionsrådet vedtager tillæggene endeligt på mødet 26. september, overgår myndighedsansvaret for udvindingen til Odense og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dagen efter inviterer Region Syddanmark – i samarbejde med de to kommuner, lodsejerne og entreprenørerne - til et borgermøde på Skt. Klemens Skole. Her bliver der mulighed for at høre mere om de konkrete planer for områderne og for at få svar på spørgsmål fra de forskellige parter.

Fakta:

Tillæg nr. 4 gælder et råstofområde ved Stenløse i Odense Kommune – der kom 16 indsigelser fra offentlige myndigheder og beboere i området.

Tillæg nr. 5 gælder et råstofområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune – her kom der 14 indsigelser.

Koordinationsgruppen Sct. Klemens har samlet 1.000 underskrifter i området.

Det forventes, at regionsrådet vedtager de to tillæg på mødet 26. september 2011.

Borgermødet holdes på Skt. Klemens Skole 27. september kl. 19.00. Alle er velkomne.

APPFWU02V