Skip til primært indhold

Praktiserende læger har øget fokus på ældres medicin

Flere og flere ældre syddanske borgere får gennemgået den medicin, de tager af deres praktiserende læge. Det viser de første foreløbige opfølgninger af den aftale om systema-tisk medicingennemgang, som Region Syddanmark og de praktiserende læger indgik for et halvt år siden.

Aftalen indebærer, at de praktiserende læger arbejder med at gennemgå medicinen til borgere over 75 år, der får mere end seks forskellige slags medicin. Region Syddanmarks Sundhedskoordinationsudvalg drøftede status på aftalen på et møde i går.

- Vi kan se at de praktiserende læger oftere og oftere tager på besøg hos deres ældre pati-enter, og netop de opsøgende hjemmebesøg er tænkt som en god ramme om en medi-cingennemgang. At antallet af hjemmebesøg er stigende ser vi som et tegn på at de prak-tiserende læger er kommet godt i gang med at gennemgå de ældres medicin, siger Bo Libergren (V), der er regionsrådsmedlem og formand for Region Syddanmarks Sundheds-koordinationsudvalg.

Aftalen om at gennemgå ældre borgeres medicin er indgået, fordi mange ældre får ordine-ret medicin af flere forskellige behandlere. Det er derfor vigtigt, at deres praktiserende læge ind imellem danner sig et mere grundigt overblik over de forskellige typer medicin og afgør om noget for eksempel kan undværes eller om en bestemt slags medicin forhindrer andre typer medicin i at virke ordentligt.

Også kommunerne er de glade for, at der nu er indført systematisk medicingennemgang i Region Syddanmark.

- Det er godt at se at de praktiserende læger nu oftere laver medicingennemgange. Det giver støre tryghed for vores ældre medborgere. Og bidrager til at sikre en øget livskavalitet, siger Jane Jegind (V), der er næstformand i sundhedskoordinationsudvalget og rådmand i Odense Kommune.

For at støtte de praktiserende læger i opgaven med medicingennemgang afholder Region Syddanmark blandt andet en række kurser og kommunerne sender lister over borgere, hvor kommunen er involveret i medicineringen til de praktiserende læger.

- Det er rigtig vigtigt, at der er styr på de ældres medicin. Derfor tager vi opgaven med me-dicingennemgangen meget alvorlig. Jeg er sikker på, at den nye aftale nok skal blive en succes, siger Lars Bønløkke, der er formand for de praktiserende læger i Region Syd-danmark og derfor medlem af Sundhedskoordinationsudvalget.

I Region Syddanmark har 44.748 personer på 75+ år fået ordineret mindst seks forskellige lægemidler indenfor et halvt år (2. halvår 2010) Det svarer til cirka 50 patienter pr. prakti-serende læge.

APPFWU01V