Skip til primært indhold

Flere unge vælger videregående uddannelse i Syddanmark

Det står godt til med syddanske unges lyst til at tage en videregående uddannelse. Det viser en opgørelse over søgningen til alle regionens uddannelsessteder.

De videregående uddannelser i Syddanmark har igen i år haft en betydelig stigning i antallet af optagne, der ønsker at tage en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Det gælder stort set inden for alle fagområder og geografi i regionen.

Det har samtidig medført et rekordstort optagelsestal på uddannelsesinstitutionerne, og det er godt nyt, for der er brug for, at de unge i Syddanmark tager en videregående uddannelse.

Stor betydning

De høje optagelsestal er ifølge udvalgsformand Lasse Krull (C) vigtige:

- Det har betydning både for muligheden for at nå målet om, at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse, og for at udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft bliver større i regionen. Vi har kun to muligheder for at kunne tilbyde kvalificeret arbejdskraft. Enten må vi uddanne den selv eller tiltrække de højtuddannede fra andre regioner og lande. Det er derfor meget glædeligt med gode optagelsestal, som, sammen med tiltrækning udefra, kan løfte kompetenceniveauet i virksomhederne, siger Lasse Krull.

Fremgang over hele linjen

Syddansk Universitet har generelt oplevet en betydelig fremgang især inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Også de mellemlange videregående uddannelser har haft meget store optagelsestal – de største i dette årtusinde, og det gælder inden for flere områder:

  • pædagogik (lærer og pædagog)
  • sundhed (sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf mv.)
  • samfund (socialrådgiver, finans og offentlig administration).

Naturvidenskab 

Udvalgsformand Lasse Krull hæfter sig især ved fremgangen på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser:

- Det er meget positivt, at flere vælger at tage tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i vores region. Det er vigtigt, fordi vi ved, virksomhederne efterspørger disse kompetencer, og det er også derfor, vi i regionsrådet arbejder for at udvikle Syddanmark til en Science Region, siger Lasse Krull.

Mindre nedgang på erhvervsakademierne

Erhvervsakademierne, der udbyder korte videregående uddannelser, har ikke kunnet følge de øvrige videregående uddannelsers fremgang. Men sammenlignet med niveauet for 2008 og 2009 er optagetallet på erhvervsakademierne stadig godt.

Fakta om Science Region

Målet er, at Syddanmark bliver en spydspidsregion for udvikling af en national science satsning, der har følgende overordnede formål:

  • At regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed
  • At virksomhederne i Region Syddanmark har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer for derigennem at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne
  • At befolkningen i Region Syddanmark har en almen dannelse indenfor, samt kendskab til naturvidenskab og dermed viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
APPFWU02V