Skip til primært indhold

Én indgang til psykiatrien i Esbjerg

Alle i Esbjerg Kommune får fra næste år én indgang til den ambulante behandling i psykiatrien. Fremover vil vestjyderne kunne henvende sig i hjertet af Esbjerg på Lokalpsykiatri Esbjerg, når de har brug hjælp, der ikke kræver en indlæggelse.

Regionens lokalpsykiatri flytter nemlig med alt sandsynlighed ind i nye, lejede lokaler på hjørnet af Østergade og Danmarksgade. Det er den plan, som regionsrådet bliver præsenteret for i næste måned.

Tilgængelighed er centralt

Formålet med lokalpsykiatrierne er at give syddanskerne let og uhindret adgang til akut psykiatrisk bistand døgnet rundt for alle dem, der har brug for det. Dermed bliver lokalpsykiatrierne i hele regionen både indgangsport til og omdrejningspunkt for den psykiatriske behandling.

- Det er vigtigt, at vi gør det så uproblematisk som muligt for patienterne at få hjælp, og derfor samler vi alle disse tilbud på én adresse. Det løfter fagligheden,og det løfter i høj grad den tilgængelighed, som vi prioriterer meget højt i Region Syddanmark, siger formand for regionens psykiatriudvalg Freddie H. Madsen (DF).

På nuværende tidspunkt er de forskellige ambulante behandlingstilbud spredt ud på flere adresser i Esbjerg Kommune.

Regionen har set på flere lokaliteter i Esbjerg, men valget er faldet på en placering midt i byen. 

Med en placering tæt på banegård og rutebilstation og kort afstand til omfartsvejen bliver det let at komme til – uanset om man er til fods, i bus eller i bil.

Psykiatrien er på rette vej

Etableringen af en lokalpsykiatri i Esbjerg Kommune er et led i regionens psykiatriplan, der blev vedtaget i december 2007. Da regionerne blev dannet, skabte de et større befolkningsgrundlag og dermed også et større faglig og økonomisk råderum, der nu er ved at konkretisere sig.

- Vi forsøger hele tiden at udvikle psykiatrien og øge kvaliteten, så vi får den bedst mulige psykiatriske behandling for borgerne i Region Syddanmark. Etableringen af Lokalpsykiatri Esbjerg og den kommende store udbygning af psykiatrisk hospital på Gl. Vardevej er to store skridt på vejen, siger Freddie Madsen.

Psykiatrien får mulighed for indflydelse på indretning af den nye bygning, så de fysiske rammer vil kunne understøtte behandlingerne optimalt.

Første kommune

Udover faciliteter til den ambulante behandling vil centret indeholde en afdeling af regionens informationstilbud, Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo), og stedet vil danne ramme for forskellige pårørende- og patientaktiviteter.

- Med etablering af lokalpsykiatrien bliver Esbjerg Kommune den første kommune i regionen, hvor vi er helt i mål med alle anbefalinger i regionens psykiatriplan, siger Freddie Madsen.

Forslag til placering af lokalpsykiatrien vil blive forelagt regionsrådet i oktober.

Fakta:

Lokalpsykiatri Esbjerg vil være arbejdsplads for mere end 60 medarbejdere og vil brede sig ud over ca. 2.500 kvm i 3 plan. Det er Byggeaktieselskabet Esbjerg, der står for udlejning og arkitektfirmaet Hallen/Nordby, der skal tegne bygningen. Indflytning forventes at ske i oktober 2013.

APPFWU02V