Skip til primært indhold

Partnerskabsaftale med regeringen

Region Syddanmark indgik i dag, fredag 24. september 2010, en partnerskabsaftale med regeringen, hvor der blev givet håndslag på, at både regering og region bakker op om forskellige regionale initiativer og indsatsområder.

Aftalen kom på plads efter forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (C), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt formandskabet for Syddansk Vækstforum her til formiddag.

Indsatsområderne

Der blev under mødet særligt fokuseret på følgende indsatsområder:

Styrkelse af grøn off-shore energi 

Velfærdsteknologi 

Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde

Fakta om partnerskabsaftalen

Der indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og staten hvert år. Aftalerne skal indeholde konkrete mål for den regionale erhvervsudviklingsindsats. Det kan dreje sig om mål for fx regionens, kommunernes og det lokale erhvervslivs arbejde med videnspredning.

Formålet med de regionale partnerskabsaftaler er at sikre en regional forankring af initiativerne i regeringens globaliseringsstrategi, som skal udmøntes regionalt og lokalt, samt at understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. Partnerskabsaftalerne skal således bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den regionale/lokale vækstindsats.

APPFWU02V