Skip til primært indhold

Østrigske læger søger til syddanske sygehuse i stor stil

I 2008 begyndte et samarbejde mellem Region Syddanmark, Tyskland og Østrig om at rekruttere læger fra de to lande til de syddanske sygehuse.

I dag, knap to år senere, behandler cirka 120 tyske og østrigske læger patienter på Region Syddanmarks sygehuse.

- Vi havde et mål om at hente 100 østrigske og tyske læger til Region Syddanmarks sygehuse, og det mål har vi for længst overgået. Så vi kan kun betegne projektet som en succes. Både for de udenlandske læger, der ikke kunne få job i deres hjemland, men så sandelig også for vores patienter og personalet på sygehusene, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) og uddyber:

- Hvis det ikke var for de udenlandske læger, havde vi måttet aflyse operationer, personalet havde måttet tage ekstravagter, og ventelisterne ville have været lange.

Beslutter sig for at blive

Særligt de unge østrigske læger er begejstrede for at arbejde på regionens sygehuse. Af de 120 tyske og østrigske læger er 45 fra Østrig i introduktionsstillinger, og de er så glade for at arbejde i Syddanmark, at de har besluttet sig for at blive.

Og der er flere unge østrigske læger på vej. I disse dage er 10 østrigske læger og en repræsentant fra Det Østrigske Lægekammer på Sandbjerg Gods i Sønderjylland for at mødes med nogle af deres landsmænd, der allerede arbejder i Syddanmark samt med det danske personale fra sygehusene. Besøget byder desuden på en rundvisning på sygehuset i Sønderborg.

Region Syddanmarks popularitet i Østrig har sågar medført, at regionen ikke længere behøver at annoncere efter arbejdskraft. I stedet finder ansøgerne selv frem til regionens rekrutterings-hjemmeside.

Fakta

  • Region Syddanmark har indtil videre rekrutteret fire hold unge tyske og østrigske læger til regionens sygehuse. I øjeblikket er regionen ved at rekruttere et femte hold.
  • De unge læger fra Tyskland og Østrig ansættes i et 15 måneders uddannelsesforløb, hvor de uddannes på samme måde som danske læger i den kliniske basisuddannelse. Herefter kan lægerne vælge at søge uddannelsesstillinger på lige fod med de danske læger.
  • Af de 120 tyske og østrigske læger arbejder størstedelen på de sønderjyske sygehuse, men også
  • Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus er populære valg.
  • Syv tyske læger af de i alt 120 læger fra Østrig og Tyskland er ansat i almen praksis. Tre af dem har overstået deres 15 måneders introduktionsforløb og er nu ansat med henblik på at købe hele eller en andel af en praksis inden for de næste par år.
APPFWU01V