Skip til primært indhold

Nye planer for Lindø

Hvis alt går efter planen, er der nu ca. 95 mio. kr. på vej til de fyrede Lindø-medarbejdere. Ansøgningen til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) blev sendt fra Erhvervsministeriet 6. oktober 2010.

Pengene skal bruges på de ledige, der vil modtage coaching, efteruddannelse, kompetenceudvikling og for nogens vedkommende uddannelse, vejledning og hjælp til opstart af egen virksomhed.

Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kerteminde og Odense kommuner og Region Syddanmark. Det er Region Syddanmark, som har stået for at skrive selve ansøgningen, som tager udgangspunkt i vækstplanen for Lindø og Fyn-området, samt en detaljeret omstillingsplan for de afskedigede værftsmedarbejdere.

 - Ansøgningen viser, at vi kan arbejde sammen i vores region, når der er brug for det. Vi var den første region i Danmark, som så mulighederne for at hjælpe borgere ramt af massefyringer hurtigere i job gennem midlerne fra Globaliseringsfonden. Det betyder ikke, at vi nu læner os tilbage og venter på penge fra EU. Kommunerne har allerede et stort arbejde i gang, så vi er godt forberedte og kan komme hurtigt i gang, når vi forhåbentligt får grønt lys fra Bruxelles, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Håb om 95 mio. kr.

Det samlede budget for indsatsen, der løber i 24 måneder fra nu, er på 146,2 mio. kr. EU ansøges om en støtte 65 % af beløbet, hvilket svarer til 95 mio.kr. Indsatsen kan dog først starte, når der er givet tilsagn om bevilling fra EU. Selve administrationen af de ekstraordinære indsatser er bekostelig, derfor har Region Syddanmark bevilget 1,6 mio. kr. til arbejdet, ligesom Odense og Kerteminde kommuner har bevilget hhv. 1 mio. og 600.000 kr.

Pengene fra EU tilgår Jobcenter Odense, som skal sikre, at penge anvendes efter forskrifterne. Det er således Odense Kommune, som får det endelige ansvar for, at den ekstraordinære indsats afvikles. De enkelte aktiviteter iværksættes som tilkøb efter udbud.

- Det er rigtig mange penge, vi ansøger om, og det er en stor indsats, vi satser på at kunne iværksætte, udtaler Social- og Arbejdsmarkedsrådmand Peter Rahbæk Juel (S). Pengene vil kunne give et mærkbart uddannelsesløft til rigtigt mange mennesker, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked. Det er derfor mit håb, at de afskedigede medarbejdere vil gribe chancen for at få den opkvalificering, der er nødvendig for enten at kunne tage et job inden for de nye vækstområder eller andre steder på arbejdsmarkedet.

- Det er samtidigt vigtigt for mig at understrege, at indsatsen gælder alle de medarbejdere, som er afskediget i tiden fra offentliggørelsen om værftslukning indtil nu uanset hvilken kommune, de kommer fra. Det er altså ikke en indsats kun for odenseanere, selv om det er Odense Kommune, som administrer bevillingen, lyder det fra rådmanden i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

Endeligt svar til jul

Det forventes, at EU-kommissionen har en endelig indstilling til de politiske organer omkring juletid.

Også formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde Kommune Annette Vilhelmsen (SF) er positiv:

- De job, som forsvinder med værftslukningen, kommer ikke igen. Derfor er jeg glad for, at vi nu forhåbentlig får en bedre mulighed for at hjælpe de afskedigede Lindø-medarbejdere videre i uddannelse eller job. Det er mit håb, at pengene fra EU kan være med til at stille værftsmedarbejderne endnu bedre i forhold til at få del i de industrijob, som vi håber og tror på kommer omkring det nye Lindoe Offshore Renewable Center. Det er også glædeligt, at der er ansøgt om midler til at afholde kursusaktiviteter for iværksættere. Hvem ved, måske ligger kimen til det kommende industrieventyr allerede på værftet.

Fakta:

  • I perioden 12. august 2009 til 1. oktober 2010 har mere end 1.200 medarbejdere på Odense Staalskibsværft, Lindø, mistet deres arbejde. Disse medarbejdere er omfattet af ansøgningen til EU’s Globaliseringsfond.
  • Indtil afslutningen af nybygningsprogrammet i 2012 forsvinder yderligere ca. 900 arbejdspladser fra værftet.
  • Disse vil også blive søgt omfattet af en indsats i form af en tillægsansøgning
APPFWU01V