Skip til primært indhold

En gigantisk kaserne dukker op af jorden i Jelling

Den mørke linje i jorden er meget tydelig. Den er cirka 20 centimeter bred, snorlige og strækker sig mere end 100 meter frem til en rød-hvid markeringspæl.

Carl Holst i Jelling - her sammen med Steen Wulff Andersen Regionsrådsformand Carl Holst (t.v.) og museumsinspektør  Steen Wulff Andersen studerer stolpehuller i udgravningen  i Jelling. Foto: Jørgen Diswal

Carl Holst i Jelling - her sammen med Steen Wulff Andersen Regionsrådsformand Carl Holst (t.v.) og museumsinspektør Steen Wulff Andersen studerer stolpehuller i udgravningen i Jelling. Foto: Jørgen Diswal

Vi befinder os i Jelling omkring 200 meter vest for Jelling Kirke, hvor vi studerer den mørke markering i jorden. Vi står i en arkæologisk udgravning. Cirka en halv meter jord er skrabt af på et meget stort areal.

- Den mørke stribe viser, hvor den store palisade har stået. Man skal forestille sig en palisade, som måske har været tre meter høj og bestået af egestolper, der har stået helt tæt. Udgravningerne viser, at palisaden alt i alt har været omkring 1,5 kilometer lang. Det er simpelthen tale om en gigantisk konstruktion – meget større end alt andet, vi kender fra den tid, fortæller museumsinpektør Steen Wulff Andersen fra Vejleegnens Museer, der er med i det team, der har ansvaret for udgravningerne.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) besøgte onsdag 27. oktober 2010 Jelling for at høre om den store udgravning, der er i gang lige nu og som har afsløret en stor palisadekonstruktion fra Harald Blåtands tid i slutningen af 900-tallet. Sammen med den store Jelling runesten – Danmarks dåbsattest - de store gravhøje og en gigantisk skibssætning vidner den store palisade om, at her har været rigtig meget magt koncentreret på den tid – sandsynligvis en stærk kongemagt. Her er Danmark blevet regeret fra.

Regionsrådsformand Carl Holst sammen med Steen Wulff Andersen og Ove Sørensen.  Museumsleder Ove Sørensen, Carl Holst og Steen Wulff  Andersen er krøbet i læ for regnen i Jelling Kirkes våbenhus  for at se på skitser over udgravningerne.

Regionsrådsformand Carl Holst sammen med Steen Wulff Andersen og Ove Sørensen. Museumsleder Ove Sørensen, Carl Holst og Steen Wulff Andersen er krøbet i læ for regnen i Jelling Kirkes våbenhus for at se på skitser over udgravningerne.

- Vi tror, at den store palisade har omringet en gigantisk kaserne, som også har rummet en kongsgård. Der er tale om et gigantisk anlæg med et areal på 12,5 hektar inden for palisaden. Det svarer til noget i retning af seks gange Amalienborgs areal.
Og en streng symmetri, der selv efter nutidens målestok imponerer. Det er tydeligt, at der har stået en stærk magt bag, fortæller Steen Wulff Andersen.

Carl Holst er imponeret:
- Jeg kan sagtens forestille mig, at der har været et fantastisk anlæg, som vidner om at de i vikingetiden har været dygtige ingeniører. Jeg vil gerne være med til at slå et slag for at vi kan få det stykke Danmakshistorie, som dukker op af jorden her, formidlet på en pædagogisk måde til en bredere kreds.

Sådan forestiller man sig palisaden og kasernebygninger har set ud.  Sådan forestiller man sig palisaden og kasernebygninger har  set ud. (Illustration: Peter Jensen, Aarhus Universitet)

Sådan forestiller man sig palisaden og kasernebygninger har set ud. Sådan forestiller man sig palisaden og kasernebygninger har set ud. (Illustration: Peter Jensen, Aarhus Universitet)

APPFWU01V