Skip til primært indhold

Region Syddanmark søger international indflydelse

To medlemmer af regionsrådet, Preben Jensen (V) og Karsten Uno Petersen (A), er i november 2010 blevet valgt til to næstformandsposter i den europæiske sammenslutning af regioner – Assembly of European Regions (AER).

AER, der har omkring 270 medlemsregioner, er et stærkt forum med direkte indflydelse på europæisk politik. Med Preben Jensen og Karsten Uno Petersen valgt til næstformandsposter i to centrale komiteer i AER, er Region Syddanmark rykket tættere på denne indflydelse.

Karsten Uno Petersen er valgt til næstformand i komitéen for sundhed og sociale anliggender. Posten vil være en platform for arbejdet med sundhedspolitikken på europæisk plan, ikke mindst området for e-health og telemedicin er i fokus hos AER.

Preben Jensen er valgt til næstformand i AER’s komité for regional udvikling, som blandt andet beskæftiger sig med nogle af Region Syddanmarks indsatsområder, f.eks. turisme og klima/energi.

I den kommende tid vil forhandlingerne om det fremtidige EU-budget være særligt vigtige at følge. Her skal rammerne for alle EU’s støtteprogrammer revideres, blandt andet de strukturfonde som Region Syddanmark råder over til regional udvikling.

Fakta:

AER blev etableret i 1985 og er den største uafhængige sammenslutning af regioner, der dækker hele Europa. Sammenslutningen har 270 medlemsregioner fra 33 lande og arbejder for at fremme regionalisering, regionernes interesser i forhold til EU-institutionerne og interregionalt samarbejde i Europa. Arbejdet foregår primært i tre komitéer (udvalg) med følgende hovedområder: 

  • Regional udvikling
  • Sundhed og Sociale Anliggender
  • Uddannelse og Kultur
APPFWU01V