Skip til primært indhold

Region Syddanmark samarbejder med ISS og Danfoss om nyt praktikpladscenter

Region Syddanmark har netop indgået et samarbejde med ISS og Danfoss om at undersøge mulighederne for at etablere et regionalt praktikcenter, der skal fremme antallet af praktikpladser.

Unge, der søger praktik- og elevpladser, er hårdt ramt af den økonomiske afmatning. I september i år var der 1360 praktikpladssøgende elever i Syddanmark, og manglen på praktikpladser stiger i regionen.

Unge, der ikke får en praktikplads, risikerer at stå uden en ungdomsuddannelse. Analyser viser, at der kommer til at mangle mellem 50.000 og 100.000 faglærte på landsplan om ti år.

Nødt til at handle

- Hvis vi ikke har tilstrækkelig veluddannet arbejdskraft, vil det true vores regions produktivitet og konkurrenceevne. Vi bliver derfor nødt til at handle nu - både for de unges skyld og for vores erhvervsliv. Her i regionen ønsker vi at gå nye veje og se, om der kan være nye muligheder, vi ikke har prøvet endnu. Vi har derfor bedt Danfoss og ISS om at lave en analyse af mulighederne for et praktikcenter drevet af virksomhederne i fællesskab, siger Carl Holst, formand for regionsrådet og Syddansk Vækstforum.

En af barriererne for at virksomhederne ansætter elever er, at de binder sig i flere år. For små og mellemstore virksomheder kan den økonomiske usikkerhed derfor betyde, at de ikke tager elever, selvom de måske har opgaver til en kortere periode.

Kan deles om eleven

- Hele ideen bag et praktikcenter er, at virksomhederne her kan deles om eleven, deles om opgaverne og deles om det faglige ansvar sammen med erhvervsskolerne. For virksomheden vil det være nemt at få en elev via et praktikcenter, som står for det administrative, og som har ansvaret for eleven, og for eleven kan mange mindre praktiksteder tilsammen give en god uddannelse. Vi håber derfor, at analysen vil vise, at der er et behov og en opbakning fra både virksomhedernes og erhvervsskolernes side, siger Carl Holst.

Projektet skal i første omgang undersøge, hvordan et praktikpladscenter vil kunne fungere i Sønderborg-området, men analysen skal give generelle anbefalinger til, hvordan lignende praktikpladscentre kan opbygges andre steder i regionen.

Stor erfaring

ISS, der står bag undersøgelsen sammen med Danfoss, har stor erfaring med beskæftigelsesområdet og arbejder målrettet på at bringe erhvervslivet i spil.

- Vi har en tro på, at vi kan skabe et innovativt og mere opsøgende praktikpladscenter i Syddanmark, der kan være et forbillede for resten af landet. Derfor er det et vigtigt første skridt i processen, at vi nu får undersøgt, om denne model kan lade sig gøre, siger Finn Vestergaard, HR-direktør for ISS Facility Services.

Danfoss, der har stor erfaring med at drive et praktikcenter igennem deres Trainee Center, ser frem til samarbejdet.

- Danfoss skal have adgang til veluddannede medarbejdere i fremtiden, og derfor er det væsentligt for os at medvirke til at fremme antallet af praktikpladser og herigennem mulighederne for at få gennemført en erhvervsgrunduddannelse for de unge, siger Lone Plesner, HR-chef i Danfoss.

Resultat klar foråret 2011

Resultaterne af undersøgelsen forventes klar til foråret 2011.

- Hvis analysen viser, at der er et behov for et praktikpladscenter og en opbakning fra virksomhedernes side, vil vi i Region Syddanmark gerne hjælpe med at afsøge mulige finansieringskilder for at udvikle centeret, siger Carl Holst.

APPFWU01V