Skip til primært indhold

Region Syddanmark har købt nyt e-rekrutteringssystem

Den 3. november 2010 har Region Syddanmark underskrevet en kontrakt med HR Manager Danmark ApS om et nyt e-rekrutteringssystem. HR Manager Danmark samarbejder med HR Manager Norge og PA Consulting Group A/S om at løse opgaven.

E-rekrutteringssystemet gør processen med at rekruttere nye medarbejdere mere effektiv og de administrative opgaver forbundet med rekrutteringsprocessen sker automatisk.

Hvert år opslår Region Syddanmark cirka 3500-4000 stillinger. Hele organisationen – sygehuse, sociale institutioner, psykiatrien og regionshusets administration – skal fremover bruge det nye system.

Fordele ved e-rekruttering er blandt andet, at mængden af manuelle arbejdsgange begrænses betydeligt, kvaliteten af rekrutteringsprocessen øges og kommunikationen med kandidater styrkes.

- Efter planen bruger alle dele af Region Syddanmark det nye e-rekrutteringssystem fra starten af marts 2011. Vi regner med, at det nye webbaserede rekrutteringssystem vil professionalisere den måde vi ansætter nye medarbejdere på og vores branding af Region Syddanmark overfor kandidater fremstår endnu tydeligere, siger projektleder Anne Sophie Hensgen.  

- Vi har været meget tilfredse med den interesse, som forskellige firmaer har vist dette udbud, forklarer Anne Sophie Hensgen. - Otte firmaer anmodede om at blive prækvalificerede, hvoraf vi prækvalificerede fem. Tre af disse firmaer afgav et konditionsmæssigt tilbud, da ansøgningsfristen udløb den 23. august 2010.

Det nye system betyder, at Region Syddanmark i løbet af få måneder yderligere kan understøtte sit strategiske arbejde med at være rustet til at tiltrække engagerede og velkvalificerede medarbejdere. I øjeblikket er det heldigvis oftest muligt at få besat ledige stillinger, men i løbet af en kort årrække vil Region Syddanmark som andre arbejdsgivere få store udfordringer med at rekruttere nye og attraktive medarbejdere.

- Vi ser indkøbet af e-rekrutteringssystemet som et naturligt skridt på vejen med at geare vores organisation, der i øvrigt er regionens største arbejdsgiver, så vi er parate til disse nye udfordringer.

Region Syddanmark har valgt HR Manager til at levere e-rekrutteringssystemet blandt andet fordi, HR Managers løsning på en veldokumenteret og overbevisende måde sikrer, at vores brugere kan få et intuitivt system, der samtidig giver gode muligheder for at udtrække statiske data, der kan bruges strategisk i Region Syddanmarks fremtidige arbejde med rekruttering”.  

Kontrakten løber i tre år med mulighed for forlængelse i yderligere to år, og den webbaserede løsning hostes og driftes af HR Manager.

APPFWU02V