Skip til primært indhold

Sundhedsministeren besøger Region Syddanmark

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) besøger Region Syddanmark torsdag 11. marts 2010, hvor han bl.a. bliver præsenteret for regionens præhospitale indsats.

Turen bliver koncentreret omkring Skærbæk og Haderslev i Jylland og i Odense på Fyn. Den nye sundhedsminister skal besøge et lægehus i et udkantsområde og han skal høre, hvordan Region Syddanmarks skadeklinikker typisk fungerer på sygehuse, hvor der ikke længere er akutmodtagelser.

Sundhedsminister Bertel Haarder får følgeskab af regionsrådsformand Carl Holst (V), formand for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V) og sundhedsdirektør Jens Elkjær. Undervejs får sundhedsministeren også en fornemmelse af, hvordan den præhospitale indsats fungerer. Besøget indbefatter nemlig også en tur i akutbil og i ambulance.

Dagens program er:

10.00 - 10.45: Lægehuset i Skærbæk, Storegade 49 i Skærbæk

Generel orientering om den præhospitale indsats samt orientering om lægehuset.

Det er ikke muligt for pressen at deltage under selve mødet. Pressen kan i stedet kontakte praktiserende læge: Kristian Rene Kristensen på telefon 74751003

Pressen er velkommen til at dukke op udenfor lægehuset ved 10.45-tiden, hvor ministeren kører videre i akutbil. Der vil være mulighed for at tage billeder.

10.45 - 11.50: Kørsel i akutbil til skadeklinikken i Haderslev.

11.50 - 12.25: Skadeklinikken i Haderslev, Skallebækvej 7 i Haderslev

Orientering om skadesklinikken, dens opgaver og om klinikkens samspil med skadestuen på Aabenraa Sygehus og det øvrige sundhedsvæsen.

Kontaktperson: Ledende oversygeplejerske på
Ortopædkirurgisk Afdeling Ulla Bebe Krog, telefon 8883 4135

Pressen er velkommen til at deltage. Se vedhæftede kort over sygehuset.

12.25 - 13.40: Ministeren kører i ministerbil fra Haderslev mod Odense

– ved motorvejrasteplads Lillebælt Syd kører ministeren videre i ambulance. Undervejs fortæller ambulancelæge/præhospital leder Torsten Lang-Jensen om ambulancer, akutbiler og lægebiler.

Kontaktperson: Præhospital leder Torsten Lang-Jensen på telefon 21418221

13.40 - 14.05: Besøg på Vagtcentralen/Akut Medicinsk Koordination, J. B. Winsløwsvej i Odense.

Pressen er velkommen til at deltage. I tilfælde af stort fremmøde kan der blive tale om rundvisning i hold.

Kontaktperson: Præhospital leder Torsten Lang-Jensen på telefon 21418221

14.05 - 14.30: Akutmodtagelsen på OUH, J.B. Winløwsvej i Odense

Orientering om akutmodtagelse, herunder traumemodtagelse og akutmodtagelsens fremtidige udvikling.

Kontaktperson: Pressechef Peter Rahbek Elbrønd på telefon 65411961 peter.elbroend@ouh.regionsyddanmark.dk

APPFWU01V