Skip til primært indhold

Rejsegilde på Europas første testcenter indenfor sundhed

Mandag 15. marts holder Region Syddanmark rejsegilde på nyt center i Odense, der skal bringe regionen i spydspidsen indenfor innovation på sundhedsområdet.

Stedet skal være udstillingsvindue og testcenter for læger og sygeplejersker, når de vil afprøve ny teknologi, nye arbejdsprocesser eller nye former for operationsstuer. Centret får en central rolle for de sygehuse, der skal nybygges eller ombygges de næste ti år.

Centret bliver det første af sin art i Europa og skal derfor fungere som nationalt center, der kan komme alle landets regioner til gode. Centret er inspireret af det amerikanske Garfield Innovation Center i Californien. Her kan sundhedspersonale afprøve hospitalslokaler i fuld skala. Det kan være alt fra at teste størrelsen af sengestuer, operationsbelysning eller om arbejdsprocesser udføres på den mest hensigtsmæssige måde.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) vil være til stede og markere rejsegildet af det nye center for brugerinvolveret innovation i Odense.

Centerchef Ole Vestergaard Poulsen fra Region Syddanmark fortæller om idéen med at skabe et laboratorium for innovation og hvordan centret kan støtte op om de kommende sygehuse, der skal renoveres eller bygges over de næste år.

Rejsegildet finder sted mandag 15. marts kl. 10.00-11.00. Pressen er velkommen til at deltage. Adressen er Forskerparken 10, 5230 Odense M.

Fakta:

Centret bliver på ca. 700 kvadratmeter og står allerede klar med tag, mure og inderbeklædning. Det bliver indrettet som et almindeligt industrilokale med rå vægge. Det skal køre som et fem årligt forsøgsprojekt. Centret skal være udstillingslokale i fuld størrelse for regionens sygehuse. Planen er at centret skal stå færdigt medio april og indvies i juni.

Med hurtigere indlæggelsesforløb, flere ambulante patienter samt en eksplosion i anvendelsen af teknologi på sygehusene stiller sygehusene i dag andre og langt mere fleksible krav til den fysiske indretning. Det kan være test af et enkelt produkt, for eksempel et møbel, en opstilling eller et tekstil til afprøvning i en operationsstue eller modtagelsen i et sengeafsnit.

Opbygningen foretages i dialog med brugere og teknikere for at sikre den optimale brugerindretning. Testning kan for eksempel ske ved indretning af et medicinrum, en intensivstue eller en reception. Indretningen kan således testes med hensyn til æstetik, brugervenlighed, vedligeholdelse, rengøring og holdbarhed.

Det er Projektorganisation for Sygehusbyggeri, der står bag centret. Organisationen har til opgave at koordinere de mange anlægsprojekter for sygehusbyggerier i Region Syddanmark. Der lægges også op til et samarbejde med University Colleges i regionen og eksempelvis Designskolen i Kolding i udviklingen af centrets test- og træningsmiljø.

Det koster godt en million kr. at etablere centret og de årlige driftsomkostninger bliver på fire millioner kr. Udover en centerchef bliver en antropolog, sygeplejerske, sekretær og en håndværker fast tilknyttet centret.

APPFWU01V