Skip til primært indhold

Lægepraksis på Tønder Sygehus

De kommende måneder vil der blive etableret en lægeklinik med plads til fem praktiserende læger på Tønder Sygehus. Det besluttede det nye regionsråd, der var samlet i eftermiddags, 1. marts 2010.

Beslutningen om den nye lægeklinik er en del af planen med at fylde Tønder Sygehus op igen, efter at den medicinske sengeafdeling på sygehuset er lukket og omkring 2000 kvm står tomme. 

Flere lys i vinduerne

- Det er godt at se, at der nu kommer flere lys i vinduerne på Tønder Sygehus. Det er noget, vi i Region Syddanmark har arbejdet for et stykke tid. Vi vil gerne fremtidssikre sygehuset, og at der nu kommer en lægepraksis i bygningen viser, at vi er ved at være godt på vej, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

For et halvt år siden gik Region Syddanmark sammen med Tønder Kommune og foreningen Tønder Sygehus’ Venner om at undersøge, hvordan de ledige lokaler på Tønder Sygehus fremover kan bruges. Intentionen er, at Tønder Sygehus fortsat udvikles som velfungerende sammedagssygehus med kirurgiske og medicinske ambulatoriefunktioner, diagnostik og skadeklinik.

Fortsat udvikling

- Det er vigtigt – også når vi taler praksis – at vi får udnyttet de bygninger, vi har. I det her tilfælde får vi etableret flere funktioner og sundhedsydelser på sygehuset i Tønder. Det vil kunne gavne samarbejdet mellem sygehus og praksis og det vil i sidste ende være til gavn for borgerne i lokalområdet, siger Bo Libergren (V), formand for det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde.

Stor lægepraksis med plads til fem læger

Det er en del af den nedlagte sengeafdeling på Tønder Sygehus, der bygges om til en lægepraksis. Det samlede huslejeareal udgør ca. 870 kvm. 

Region Syddanmark er i dialog med fire praktiserende læger i Tønder, der er interesserede i at flytte ind i de nye lokaler. Der vil med tiden blive plads til fem praktiserende læger i den nu nedlagte sengeafdeling på 2. sal.

Den nye lægepraksis forventes at være klar 1. juni 2010.

Fakta

1. december 2009 lukkede den medicinske sengeafdeling på Tønder Sygehus. I den forbindelse blev sygehuset et såkaldt sammedagssygehus med ambulatoriefunktioner og diagnostik.
Der er oprettet en styregruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark, Tønder Kommune og foreningen Tønder Sygehus’ Venner, der sammen undersøger, hvordan de ledige lokaler på Tønder Sygehus fremover kan bruges.
På Tønder Sygehus er der pt. følgende funktioner: Jordemodercenter, lokalpsykiatri, praktiserende speciallæger, laboratoriefunktion, personalekantine, fællessekretariat, kommunalt genoptræningscenter, ambulatorium, skadeklinik, røntgen, medicinsk dagscenter samt DAMP Sundhedscenter Tønder.

APPFWU02V