Skip til primært indhold

Nyt botilbud for autister til 32 mio. kr.

Region Syddanmark starter byggeriet af 20 nye boliger samt værksted til voksne med autisme i Kværndrup, der ligger mellem Ringe og Svendborg.

Der står flere på venteliste til pladser til borgere med autisme. Derfor har Region Syddanmark afsat ca. 32 mio. kr. til nye boliger til borgere med autisme, og fredag 25. juni tager regionen spadestikket til byggeriet, hvor der både tages hensyn til beboerne og naboerne.

Som en del af byggestarten holder regionen et lille arrangement kl 9.00 på Kirkevej 14 i Kværndrup. Regionsrådsformand Carl Holst starter med at byde de fremmødte velkommen og kort fortælle om udbygningen. Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet.

Oprindeligt var der brug for 12 pladser, men det blev ændret til 20 for at få has på ventelisten. De 12 af beboerne har boet midlertidigt i Ebberup og Ringe, mens de resterende otte kommer udefra.

Udover at der bygges torumsboliger, tager byggeriet højde for at borgere med autisme er meget støjfølsomme. Det betyder, at gangarealerne bliver lidt større end normalt og der bliver flere udgange, så beboerne har mulighed for at vælge.

Forstander Torben Bøg-Jensen fra Autismecenter Holmehøj glæder sig over, at det nye botilbud for borgere med autisme bliver tidssvarende.

- Det der var attraktivt for få år siden, er det måske ikke i dag. Derfor arbejder vi i regionen løbende på at forbedre forholdene for beboerne. De er både afgørende for deres livskvalitet og de ansattes arbejdsglæde, siger han.

FAKTA 0M DE NYE BOLIGER TIL BORGERE MED AUTISME:

  • De 20 nye boliger bliver til ved til- og ombygning af dele af det tidligere amtsplejehjem, der hørte under Fyns Amt. Her ejer Faaborg-Midtfyn i forvejen et socialpsykiatrisk botilbud.
  • Region Syddanmark ejer øst- og nordfløjen. Her bliver de eksisterende boliger renoveret og kommer til at bestå af 14 torumsboliger med tilhørende fælles- og personalefaciliteter. Desuden udbygges en eksisterende bygning med seks torumsboliger med tilhørende fælles- og personalefaciliteter samt fælles storkøkken, vaskeri og træningsrum.
  • En anden bygning ombygges til aktivitets- og beskæftigelseslokaler for de 20 beboere samt administration for afdelingen.
  • Byggeriet forventes at stå færdigt i april-maj 2011.
APPFWU02V