Skip til primært indhold

Kirsten Agerskov Nielsen ny forstander på Bognæs

Det er en erfaren kvinde, der sætter sig ved roret på det sociale tilbud, Bognæs, ved Bogense.

Kirsten Agerskov Nielsen har i de seneste tre måneder været konstitueret forstander på et af Region Syddanmarks andre sociale tilbud, Engbo i Nyborg. Og fra 2007-2009 var hun konstitueret forstander på regionens tilbud, Trindvold ved Kolding.

Den nye forstander på Bognæs har udover indsigten i forstanderjobbet mange års erfaring fra sit arbejde som dels afdelingsleder og stedfortræder for forstanderen på Trindvold og dels som socialfaglig konsulent med base i regionshuset i Vejle.

Med andre ord har Kirsten Agerskov Nielsen indgående kendskab til både hverdagen ude på tilbuddene og til arbejdsgangene inden for regionen.

Jens Jørn Bøvling, driftsdirektør på det sociale område i Region Syddanmark, glæder sig rigtig meget over, at Kirsten Agerskov Nielsen har sagt ja til jobbet.

- Der ligger en stor opgave i at understøtte den udvikling af fagligheden og det pædagogiske arbejde, som er igangsat på Bognæs. Men jeg tror, at Kirsten med sine ledererfaringer og baggrund er den helt rigtige til opgaven. Så derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at hun har sagt ja til jobbet, siger Jens Jørn Bøvling.

Kirsten Agerskov Nielsen vil i sit kommende job have fokus på at styrke fagligheden og udvikle det pædagogiske arbejde på Bognæs, der inden for de nærmeste år skal gennemgå en renovering og nybyggeri. Udfordringer, som Kirsten Agerskov Nielsen dog har god erfaring med fra sin tid på Trindvold, der sidste forår indviede nye lokaler.

Efter planen har Kirsten Agerskov Nielsen første arbejdsdag 1. juli 2010.

FAKTA OM KIRSTEN AGERSKOV NIELSEN

  • 55-årige Kirsten Agerskov Nielsen er oprindeligt uddannet omsorgsassistent/pædagog, men har gennem årene suppleret sin uddannelse med flere ledelseskurser samt en uddannelse som demenskonsulent.
  • Fra marts 2010 til juni 2010 har Kirsten Agerskov Nielsen været konstitueret forstander på Engbo i Nyborg.
  • Fra 1989 til 2007 var hun afdelingsleder på Trindvold i Kolding og siden 2003 tillige stedfortræder for forstanderen.
  • Fra 2007 til 2009 var hun konstitueret forstander samme sted. 
    I det seneste år har Kirsten Agerskov Nielsen – sideløbende med forstanderansvaret – varetaget jobbet som socialfaglig konsulent i Region Syddanmark.
  • Privat bor Kirsten Agerskov Nielsen i Brejning. Hun er gift og har tre børn og to børnebørn.

FAKTA OM BOGNÆS

Bognæs er et tilbud for 26 voksne borgere, der har et psykisk og fysisk handicap.

APPFWU01V