Skip til primært indhold

Millionstøtte til natur og teknik i børnehøjde

Fremover får børn og unge i Syddanmark mulighed for at lære mere om natur, teknik og sundhed. Og det bliver natur og teknik i børnehøjde, hvor børn og unge får hjælp til at forstå, hvordan naturvidenskaben fungerer i praksis og hvorfor naturvidenskabelig indsigt er så vigtig.

Region Syddanmark har netop bevilget 6,5 mio. kr. til projektet "Natur, teknik og sundhed fra børnehave til ph.d.". Det toårige projekt skal udvikle nye metoder, der kan fremme undervisningen inden for natur, teknik og sundhed.

Bevillingen er et led i Region Syddanmarks opbakning til Det Nationale Center for undervisningen i natur, teknik og sundhed, som undervisningsminister Bertel Haarder i efteråret 2009 etablerede i Sønderborg.

Vigtig udfordring

"Vi skal gøre mere for at få børn og unge til at interessere sig for naturfag. Dette projekt kan styrke de unges lyst til naturfag, og derfor har vi valgt at støtte det. At styrke interessen for natur og teknik er en af de vigtigste udfordringer vi har i arbejdet med at skal skabe fremtidens arbejdspladser i Region Syddanmark", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Målet med projektet er at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne og øge søgningen til de videregående uddannelser. Natur, teknik og sundhed er fagområder, hvor der er i Region Syddanmark er et behov for højere kompetencer. Der er tale om erhvervsområder med et betydeligt vækstpotentiale. For at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft er det nødvendigt at løfte uddannelsesniveauet nedefra.

Det er Charlotte Sahl-Madsen, der som næstformand for Det Nationale Center for undervisningen i natur, teknik og sundhed (NTS), er ansøger på projektet.

Gjort naturfag konkret

"Vi skal have gjort naturvidenskaben konkret og vedkommende for børn og unge. Det kan fx ske i spændende samarbejde mellem skolen og de såkaldte uformelle læringsmiljøer som fx Naturama, Fjord & Bælt og Danfoss Universe. Men måske også på et rensningsanlæg, i lufthavnen eller på hospitalet", forklarer hun.

Formålet med projektet er via et stærkt samspil mellem lærere i folkeskole og gymnasier og de uformelle læringsmiljøer at inspirere undervisere til at supplere deres undervisning.

"Vi vil derfor udvikle nye metoder, der kan gøre undervisningen mere relevant og skabe større engagement hos eleverne. Jeg er overbevist om, vi med dette projekt får løftet både skoleelevers og underviseres interesse", siger Charlotte Sahl-Madsen.

Fra de formelle aktører er der repræsentanter fra EUC Vest, SDU, University College Syd (UC Syd), University College Lillebælt (UC Lillebælt), Svendborg Gymnasium. Mens de uformelle aktører er steder som Naturama i Svendborg og Danfoss Universe. Desuden er Sønderborg kommune med i samarbejdet. 

APPFWU02V