Skip til primært indhold

Ingen fyringer trods sygehusminus

Region Syddanmarks økonomi hænger godt sammen. Derfor betyder et underskud på regionens sygehuse ikke fyringer. Regionen har på andre områder et overskud, der dækker underskuddet.

”Det er rigtigt, at der var et driftunderskud på vores sygehuse på 190 millioner kroner i 2008. Dette underskud skal ses i forhold til et samlet årligt budget på omkring 20 mia. kr. Alt i alt hænger regionens samlede økonomi rigtig pænt sammen”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Vores jobgaranti betyder, at ingen medarbejdere bliver fyret. Hvis man – for eksempel på grund af omstruktureringer – bliver afskediget, vil man få tilbudt et andet job”.

”Vi har en sund økonomi, og kan betale for den ekstra aktivitet, der har været på sygehusene og som vil komme – også i 2010”, siger han.

Godt på vej
At der er underskud på flere af sygehusene skyldes primært, at det kan tage tid at tilpasse økonomistyringen til de ændrede økonomiske rammer, som f.eks. finansiering, der er bestemt af aktiviteten. Det skyldes også strejke eller midlertidige rekrutteringsproblemer.

Lige nu er sygehusene ved at undersøge, hvor man kan rationalisere og styre på en mere hensigtsmæssig måde.

”Vi arbejder på at erstatte vikarer og overarbejdstimer med personale på almindelige ansættelsesvilkår samt se på om bemandingen kan tilrettelægges anderledes. Det kan også ske ved at lukke senge eller lægge funktioner sammen”, siger Carl Holst.

”Sygehusene har taget en lang række initiativer for at skabe en bedre balance i deres økonomi. Med alt det vi ved nu, ser de initiativer ud til at virke”, siger han.

Behandlingsgaranti er en udfordring

På længere sigt frygter han dog for økonomien.

”Der behandles langt flere patienter i Region Syddanmark end regeringen forudsætter i forhandlingerne med Danske Regioner. Det sker, fordi Sundhedsloven garanterer behandling inden for 1 måned, hvilket er rigtig godt for patienterne, men er en udfordring for hele det danske sundhedsvæsen”, forklarer han.

Samlet set betyder regeringens garanti, at Region Syddanmark er nødt til at forudsætte en stor produktivitetsudvikling på sygehusene for at kunne finansiere dette. Region Syddanmark er da også helt i top i produktiviteten ved de seneste to offentliggjorte målinger.

”Det er imidlertid en illusion at tro, at en fortsat høj vækst alene kan finansieres igennem produktivitetsstigninger”, slutter Carl Holst.

APPFWU01V