Skip til primært indhold

Stephanie Lose formand for sygehusstrukturudvalget

Udvalget vedr. gennemførelsen af ny sygehusstruktur har konstitueret sig. Stephanie Lose (V) er formand og Finn T. Hansen (SF) næstformand.

- En af de store opgaver, som vi står overfor er, at vi skal bygge et nyt Universitetshospital i Odense. Det er sjældent man får mulighed for at bygge et helt nyt sygehus på bar mark. Det er vigtigt, at vi får bygget et sted, der er fremtidssikret til patienterne og personalet mange år fremover, siger formanden, Stephanie Lose.

- Nogle af vores store udfordringer er de mange tilpasninger af både sygehusenes bygninger og opgaver, som vi skal lave, for at den nye akutplan kan træde i kraft. Det kommer til at kunne mærkes i hele regionen, siger Stephanie Lose.

Regionsrådet har vedtaget en ny sygehusstruktur for Region Syddanmark. Sygehusstrukturen er fastlagt i en række planer: Akutplan, gennemførelsesplan, specialeplan, plan for fælles akutte modtagelser m.v. Der forestår nu et stort arbejde med gennemførelse af disse planer over de kommende år med flytning af opgaver mellem sygehusene og forberedelse og gennemførelse af byggerier.

Det er regionsrådet der har nedsat de nye særlige udvalg, der ikke har beslutningskompetence, men fungerer som forberedende og rådgivende for regionsrådet. Udvalget for gennemførelse af ny sygehusstruktur skal rådgive regionsrådet om:

  • gennemførelsen af akutplanen, gennemførelsesplanen, specialeplanen, planen vedr. fælles akutmodtagelser m.v.
  • generalplaner for de enkelte sygehuse, byggesager og sager vedr. ansøgning om anlægsmidler fra kvalitetsfonden

Udvalget har 11 medlemmer:

Stephanie Lose (V), Finn T. Hansen (SF), Ingeborg Moritz Hansen(V), Sonny Berthold (V), Poul-Erik Svendsen (S), Pia Tørving (S), William Jensen (A), Andrea Terp Christensen (S), John Lohff (K), Jørgen Pless (L) og Thies Mathiasen (DF).

Yderligere oplysninger fås hos:

Stephanie Lose (V), formand for udvalget, Tlf. 2533 0982
Finn T Hansen (SF), næstformand, Tlf. 6012 2969

APPFWU02V