Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager pulsen på syddanskerne

Hvordan har du det?

Det spørgsmål får 57.500 borgere i Region Syddanmark mulighed for at svare på, når den største nationale sundhedsundersøgelse nogensinde bliver skudt i gang i februar 2010.

Borgernes besvarelser hjælper Region Syddanmark til at tilrettelægge sundhedsindsatsen. Det kan f.eks. være på sygehusene og i de sundhedsaftaler, regionen har sammen med kommunerne og almen praksis.

I begyndelsen af februar 2010 dumper et spørgeskema med i alt 60 spørgsmål om alt fra højde, vægt, motion og madvaner til liv og trivsel generelt ind ad brevsprækken hos 57.500 tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark.

- Hvert eneste svar har stor værdi for vores fremtidige planer og visioner på sundhedsområdet. Når den enkelte borger udfylder spørgeskemaet, er han eller hun direkte med til at påvirke sundhedsindsatsen ikke blot i Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, men også på nationalt plan, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

I kommunerne giver svarene et indblik i borgernes sundhedsvaner over tid.

Borgernes besvarelser er ligeledes et effektivt værktøj, når kommunalpolitikerne skal prioritere og planlægge indsatsen for at fremme borgernes sundhed. Hvad får borgerne til at ændre adfærd? Hvilke typer af tilbud ønsker borgerne at modtage?

Mange af de sygdomme, vi døjer med i dag, kan undgås, hvis der gribes tidligere ind. Det gælder f.eks. diabetes 2, KOL og stress. Sygdomme, som griber voldsomt ind i hverdagen for dem, der bliver ramt af dem. Og sygdomme, som koster samfundet mange penge hver eneste dag.

Godt og vel en kvart million danskere bliver spurgt til deres helbred i den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?”, der går på tværs af kommuner og regioner, og som er den største af sin art herhjemme.

Med svarene på spørgeskemaerne i hånden kan der skrides tidligt ind dels for at forebygge sygdommene og dels for at behandle dem.

Svarene giver Sundhedsstyrelsen en enestående chance for at følge folkesundheden i Danmark helt ned på kommunalt niveau og gøre det muligt at målrette forebyggelsen til den gruppe borgere, der har behov for det.

Tager borgerne i Region Syddanmark sig tid til at besvare og indsende spørgeskemaet, deltager de i en konkurrence om at vinde kontantpræmier på henholdsvis 6000 kr., 4000 kr. og 2000 kr.

Fakta

Den nationale sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?” er den største af sin art herhjemme. I forvejen har flere kommuner og enkelte regioner foretaget sundhedsundersøgelser, men denne ensartede og samtidige nationale undersøgelse giver en unik mulighed for at sammenligne data på tværs af kommuner og regioner samt give et overordnet nationalt billede af danskernes sundhedstilstand.

Spørgeskemaet bliver sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark 1. februar 2010.

Resultatet af svarene forventes klar i slutningen af 2010.

5000 tilfældigt udvalgte borgere i Odense Kommune og 2500 tilfældigt udvalgte borgere i hver af de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark får tilsendt spørgeskemaet. På Fanø er udtrækket anderledes, idet halvdelen af den voksne befolkning inviteres med.

Otte af de i alt 60 spørgsmål er forskellige fra region til region. De otte sidste spørgsmål i spørgeskemaet er altså helt unikke for Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Region Syddanmark har indgået samarbejdsaftale om sundhedsundersøgelsen med Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet), som varetager dataindsamling, dataanalyse og afrapportering.

Spørgeskemaet er resultatet af den aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsundersøgelser for alle regioner og kommuner, som Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik 23. januar 2009.

Den nationale sundhedsundersøgelse bliver gentaget i 2013.

APPFWU01V