Skip til primært indhold

Lasse Krull ny formand for regionens erhvervsudvalg

Regionsrådets særlige udvalg vedrørende ny Regional Udviklingsplan har nu konstitueret sig. Lasse Krull (K) er formand for Udvalget, Karsten Uno Petersen (S) bliver næstformand.

- Vores største opgave bliver helt sikkert, at forberede den nye Regionale UdviklingsPlan. Den skal gælde fire år og involverer alle kommunerne, og en række andre samarbejdspartnere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner med flere, siger den nyudnævnte formand Lasse Krull, og tilføjer:

- På det her område tror jeg, at opgaverne for regionsrådet bliver endnu større og udfordrende end de hidtil har været. De udfordringer vi står med nu, blandt andet på grund af finanskrisen, er nemlig meget nærværende og helt konkrete. Det drejer sig blandt andet om sikre job, højne uddannelsesniveauet og på sigt skabe grobund for øget vækst i hele Region Syddanmark.

Regionsrådet nedsatte på sit første møde 25. januar otte rådgivende udvalg, og det er disse udvalg der nu er ved at konstituere sig. De særlige udvalg fungerer som forberedende og rådgivende for regionsrådet.

I september 2008 vedtog regionsrådet sin første Regionale UdviklingsPlan.

Centralt i den plan står den overordnede politiske vision og strategi for den ønskede udvikling i Syddanmark. Visionen er "Det gode liv". Hertil kommer en række redegørelser, som handler om de initiativer, som regionsrådet vil tage for at følge op på planen.

Det nye udvalg skal rådgive regionsrådet om forberedelsen af en ny Regional UdviklingsPlan, herunder om:

  • Evaluering af de hidtidige resultater af arbejdet inden for rammerne af den nuværende plan, herunder den syddanske turismestrategi samt de øvrige strategier i Udviklingsplanen.
  • Evaluere øvrige strategiske initiativer på området i relation til Udviklingsplanen.
  • Vurdering af behovet for nye initiativer på baggrund af denne evaluering.
  • Udvalget har herudover til opgave at rådgive regionsrådet om Vestbanens fremtid.

Udvalget har 11 medlemmer:

Kristian Grønbæk Andersen (B), Preben Jensen (V), Carsten Abild (V), Preben Friis-Hauge (V), Hans Philip Tietje (V), Lasse Krull (K), Karsten Uno Petersen (S), Willy Sahl (S), Frede Skaaning (S), Margot Torp (S), Torben Smith (SF).

APPFWU02V