Skip til primært indhold

Fremtidens arbejdskraft i regionen

Region Syddanmark har netop åbnet et regionalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed på Økolariet i Vejle. Centret er et ud af fem regionale centre i Danmark. Derudover er der et nationalt center, der ligger i Sønderborg.

Centrene skal være med til at styrke de unges interesse for natur, teknik og sundhed, og  derudover skal centrene være en støtte for undervisnings- og læringsmiljøet.

Det sidste af de fem regionale centre for natur, teknik og sundhed blev indviet på Økolariet 30. november 2010. Her sendes en varmluftballon i luften. Foto: Jakob Fynsk

Det sidste af de fem regionale centre for natur, teknik og sundhed blev indviet på Økolariet 30. november 2010. Her sendes en varmluftballon i luften. Foto: Jakob Fynsk

I fremtiden vil der blive stor efterspørgsel på medarbejdere med viden indenfor natur, teknik og sundhed. Indenfor sundhedsområdet vil velfærdsteknologi blive et vigtigt kodeord og i erhvervslivet vil klima, vindmølleenergi og andre miljøvenlige energiformer være med til at skabe vækst og udvikling. Natur, teknik og sundhed bliver med andre ord nøgleord, og derfor forsøger man nu at få flere unge til at interessere sig for netop de fag.

Snoren klippes - eller nærmere: Sløjfen bindes op og det regionale center for natur, teknik og sundhed er indviet. Snoren klippes - eller nærmere: Sløjfen bindes op. Fra venstre Regionsrådsformand Carl Holst (V), Victoria på 7 år, NTS-direktør Lene Mikkelsen, NTS-regionsleder Heico Buck-Illing, udvalgsformand Søren Peschardt, Vejle Kommune, udvalgsformand Dan Skjerning, Vejle Kommune. Foto: Økolariet

Snoren klippes - eller nærmere: Sløjfen bindes op og det regionale center for natur, teknik og sundhed er indviet. Snoren klippes - eller nærmere: Sløjfen bindes op. Fra venstre Regionsrådsformand Carl Holst (V), Victoria på 7 år, NTS-direktør Lene Mikkelsen, NTS-regionsleder Heico Buck-Illing, udvalgsformand Søren Peschardt, Vejle Kommune, udvalgsformand Dan Skjerning, Vejle Kommune. Foto: Økolariet

- Hvis vore virksomheder skal kunne klare sig i fremtiden, er vi nødt til at have blik for natur, teknik og sundhedsfagene. Vi har også den udfordring i sundhedsvæsenet, at den lille årgang 1983 for eksempel vil skulle pleje og behandle den store årgang 1946. Vi kommer med andre ord til at mangle ressourcer og varme hænder. Derfor er vi nødt til at tage udfordringen op, og det gør vi blandt andet ved at øge vores fokus på lige netop de her fag. Vi skal stimulere de unge til at interesse sig for fagene og vi skal sørge for at få højnet uddannelsesniveauet, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark har en politisk vision om at blive en science region. Regionsrådet har
støttet det nationale center i Sønderborg med mere end 6 mio. kr. fra sin uddannelsespulje.   

Fakta

På statens initiativ er der etableret et nationalt center for undervisning i natur, teknik og Sundhed. NTS Centret, som det hedder, åbnede for et års tid siden og har hovedkontor i Alsion i Sønderborg. Centret har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem.

Derudover findes der fem regionale centre. Det regionale center i Region Syddanmark er etableret i Økolariet i Vejle. Centret blev indviet 30. november 2010. De fire øvrige centre ligger på AUC i Aalborg, på Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, på ScienceTalenter i Sorø og på Experimentarium i København. 


 

Ved indvielsen foretog en række lokale børn og unge fra skoler og gymnasier en række scienceforsøg i forbindelse med indvielsen. Der var Stand Up fysik, Edison-projekt, Fix-O-Bot byggeri, Young Energy-projekt, ung-til-ung- samarbejde, World robot Olympiad- projekt og ikke mindst vinderprojektet fra First Lego leauge i 2010. Foto: Jakob Fynsk.

Ved indvielsen foretog en række lokale børn og unge fra skoler og gymnasier en række scienceforsøg i forbindelse med indvielsen. Der var Stand Up fysik, Edison-projekt, Fix-O-Bot byggeri, Young Energy-projekt, ung-til-ung- samarbejde, World robot Olympiad- projekt og ikke mindst vinderprojektet fra First Lego leauge i 2010. Foto: Jakob Fynsk.

APPFWU02V