Skip til primært indhold

Design som vækstmotor

Analyser viser, at de danske virksomheder der anvender design, har ca. 20 % større vækst og højere eksportandel, end virksomheder der ikke anvender design.

Derfor har Vækstforum i Region Syddanmark besluttet at støtte Design2innovate – en satsning som skal styrke anvendelse af design som middel til at skabe vækst i de danske virksomheder.

Design skal udbredes

Målet er at få flere virksomheder til at anvende design og få flere ansatte til at kende, og bruge, designmetoder. Konkret skal der skabes efteruddannelse på Designskolen i Kolding, der skal etableres klyngeinitiativer blandt virksomheder, der skal fokus på internationalisering og der skal opbygges et solidt videngrundlag, som det videre arbejde kan baseres på.

- Vækstforum har valgt at støtte et visionært initiativ, der bygger på det potentiale der er i Trekantområdet med hensyn til design, og som sætter en ambitiøs dagsorden med mål om at udvikle det til gavn for hele Danmarks erhvervsliv, siger Carl Holst, formand for Vækstforum i Region Syddanmark.

Design2innovate bygger på en bred regional forankring. Initiativet er derfor også tiltænkt en rolle i forhold til, at samle og koordinere de designprojekter, der allerede er i gang, men mere vigtigt at skabe rammerne for yderligere aktiviteter der kan skabe vækst via design.

- Samarbejdet imellem private virksomheder, offentlige institutioner og uddannelserne via Trekantområdets Innovationsforum har igen vist sin værdi. Designprojektet som nu via Vækstforum er bevilget en støtte på 36 mio. vil forhåbentligt komme hele Danmark til gode. Projektet kan tiltrække både virksomheder og top kompetencer fra udlandet til hele landet, siger formanden for TRIN Hans Erik Brønserud.

Samlet budget på over 50 mio. kr.

Design2innovate støttes med i alt 36 mio. kr. fra EU og Region Syddanmark. DesignCity Vest bidrager med 3 mio. kr. LEGO og Dong Energy støtter hver initiativet med 1,5 mio.kr over de 4 år projektet løber. Herudover vil en lang række virksomheder og uddannelsesinstitutioner bidrage med arbejdstid til at realisere projektet. Det samlede budget for satsningen er 52 mio. kr.

Bag ansøgningen står Designskolen i Kolding, SDU, Dansk Designcenter, IBC og en lang række større virksomheder som LEGO, Dong, Georg Jensen Damaskvæveriet, Fiberline, Rambøll, m. fl.Trekantområdets Innovationsforum har koordineret og været pennefører på ansøgningen.

APPFWU01V