Skip til primært indhold

Ventetiderne på skadestuerne skal harmoniseres

Region Syddanmark vil forbedre den service, patienterne møder på regionens skadestuer. Derfor skal alle skadestuer arbejde efter ens servicemål.

Ventetid er en uundgåelig del af livet på en skadestue. Uforudsigelige ulykker kan gøre ventetiden lang for patienterne og arbejdet hektisk for personalet, der kæmper for at få borgerne behandlet hurtigt og korrekt.

Hidtil har hver enkelt skadestue og skadeklinik haft individuelle mål for hvor hurtigt, patienterne har skullet vente på behandling, men regionsrådet har på et møde i dag, 23. august, ønsket at harmonisere ventetidsmålene for alle Region Syddanmarks skadestuer og skadeklinikker.

Fremover skal:

  • 95 procent af alle skadeklinikpatienter blive sat i behandling indenfor én time.
  • 75 procent af alle skadestuepatienter blive sat i behandling inden for én time, og 95 procent af alle skadestuepatienter blive sat i behandling inden for tre timer.

- Skadestuerne og skadeklinikker er et fuldstændig uundværligt element i vores fælles regionale sundhedstilbud, og jeg håber, at vores fokus på fælles maksimale ventetider til skadebehandlingen kan medvirke til, at patienterne hurtigt kan blive behandlet uden unødig ventetid, fortæller Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Skadeklinikkerne i Grindsted, Fredericia, Haderslev, Tønder, Sønderborg og Middelfart kan behandle mindre skader såsom småsår, lettere forbrændinger og svejserøjne, mens skadestuerne i Odense, Svendborg, Vejle, Kolding, Aabenraa og Esbjerg kan behandle alle former for skader – lige fra en brækket finger til de skader, der kan opstå ved for eksempel et trafikuheld.

Skadestuerne skal lære af hinanden

For at kunne vurdere de enkelte skadestuer og skadeklinikker skal der etableres et fælles system, der kan registrere den enkelte patients ventetid og sammenligne ventetiderne for patienterne på tværs af skadestuerne. Sundhedsudvalget i Region Syddanmark har foreslået, at borgerne på sigt kan følge ventetiderne på skadestuerne i hjemmet.

- Vi stræber mod hele tiden at optimere vores behandling på skadestuerne, så borgerne får den korrekte behandling hurtigst muligt. Ved at ensrette servicemålene og skabe et fælles registreringssystem, kan vi se, hvor man arbejder effektivt, og måske overføre smarte arbejdsgange til andre skadestuer, fortæller Poul-Erik Svendsen.

Oplægget til skadestuerne og skadeklinikkerne sendes nu i høring på sygehusene. Efter høringen skal forslaget diskuteres i regionsrådet igen, og beslutter regionsrådet sig for at gennemføre ventetidsmålene, skal tiltagene gennemføres pr. 1. januar 2011.

APPFWU02V