Skip til primært indhold

Flere patienter skal krydse Storebælt

Flere patienter fra Region Sjælland, der har brug for højt specialiseret behandling, vil fremover blive behandlet på Odense Universitetshospital. En del patienter vil dermed opleve en kortere transport til en hurtig og kompetent behandling.

Det er én af konsekvenserne af en ny udvidet samarbejdsaftale om sundhed, som Region Syddanmark og Region Sjælland i dag har indgået.

- For Region Syddanmark sikrer aftalen flere patienter til Odense Universitetshospital. Det betyder et bedre grundlag for nogle af vores mest specialiserede funktioner på sygehuset. Derfor er aftalen en fantastisk god ting for Region Syddanmark og OUH – aftalen konsoliderer simpelthen OUH som et førende universitetshospital. Det er til gavn for patienterne, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) og regionsrådsformanden for Region Sjælland Steen Bach Nielsen (S) har indgået en aftale på tværs af Storebælt. Fotos: Jørgen Diswal

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) og regionsrådsformanden for Region Sjælland Steen Bach Nielsen (S) har indgået en aftale på tværs af Storebælt. Fotos: Jørgen Diswal

- Det nye samarbejde på sygehusområdet med Region Sjællands nabo mod vest er et supplement til vores samarbejde med Region Hovedstaden i øst. For mange borgere i vores region er det nemlig lige så nemt at komme til Odense som til København. Derfor er det naturligt, at vi også ser mod vest for at skabe flere gode og hurtige behandlingstilbud til vores borgere, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (S)

Aftalen sender dog ikke kun patienter fra Sjælland til Syddanmark. Syddanske patienter kan også tage den anden vej. Samarbejdsaftalen indebærer nemlig også, at personalet på de to regioners sygehuse anbefaler samarbejdsregionens sygehuse overfor patienter, der har behov for behandling uden for den pågældende region.

Aftalen blev offentliggjort på et pressemøde i Nyborg.

Aftalen blev offentliggjort på et pressemøde i Nyborg.

Ifølge aftalen forpligter de to regioner sig til at levere sygehusbehandling til patienter fra den anden region til en reduceret pris. Som udgangspunkt er prisen aftalt til at være 90 procent af den såkaldte DRG-værdi. På konkrete områder kan der aftales en endnu lavere pris.

Med aftalen ønsker de to regioner at udnytte hinandens kapacitet på sundhedsområdet, inden man gør brug af udbud til for eksempel private sygehuse.

Som en del af aftalen vil medarbejdere fra de to regioner i fællesskab afdække muligheder for yderligere samarbejde. Her tænkes på et styrket samarbejde om forskning, forskerstillinger og uddannelse.

Det skal understreges at samarbejdsaftalen ikke påvirker reglerne om frit sygehusvalg.

Aftalen træder i kraft med det samme.

APPFWU02V