Skip til primært indhold

Fælles brev til erhvervsministeren

Kerteminde og Odense Kommuner og Region Syddanmark retter nu direkte henvendelse til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (C). I et brev anviser de tre konkrete bud på, hvordan der kan sikres arbejdspladser til Lindø.

I brevet beder borgmestrene i de to kommuner og regionsrådsformanden i Region Syddanmark om et snarligt møde med Lene Espersen. Her vil man drøfte følgende idéer: 

  • Etablering af et Nationalt Center for Energi på Lindø-arealerne
  • Der skal øremærkes et betydeligt beløb til Lindø fra regeringens erhvervspakke på 5 mia. kr. i Finanslovsforslag 2010
  • Der skal laves en målrettet indsats via Invest in Denmark for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer til Lindø-grunden.

Mødet skal forpligte regeringen til at yde en ekstraordinær indsats i forhold til Lindø, hvor op imod 3000 ansatte vil miste deres job de kommende år.
 
- Jeg har med glæde konstateret, at økonomi- og erhvervsministeren tidligere har vist stor interesse for at mindske de samfundsmæssige konsekvenser af Lindøs lukning, og jeg har derfor en klar forventning om, at regeringen er parat til at forpligte sig på at finde løsninger, siger Palle Hansborg-Sørensen, borgmester i Kerteminde (S).
 
Henvendelsen sker på baggrund af et møde den 28. august 2009, hvor man drøftede fremtidige initiativer på Lindø med bl.a. repræsentanter for Økonomi- og Erhvervsministeriet og Klima- og Energiministeriet samt repræsentanter fra vindmølle og offshoreindustrien.
 
 - Vi arbejder alle hårdt på, at de mange positive hensigtserklæringer fra Christiansborg også bliver omsat til konkrete og målrettede indsatser, som kan afbøde de værste effekter ved Lindøs lukning og sikre bæredygtige arbejdspladser for fremtiden, siger Jan Boye, borgmester i Odense (C).
 
Regionsformand Carl Holst (V) hæfter sig ved, at der er fælles fodslag i forhold til den fremtidige udvikling af Lindø.
- Vi har på nuværende tidspunkt søsat en række projekter, der skal udvikle det fynske erhvervsliv, men situationen på Lindø er så alvorlig, at den kræver en ekstraordinær indsats fra regeringens side, siger han.

APPFWU02V